Pytania i odpowiedzi związane z pracą tymczasową

Zastanawiasz się nad podjęciem pracy jako pracownik tymczasowy, ale masz wątpliwości związane z tą formą zatrudniania? Boisz się, że nie będziesz miał urlopu albo będziesz gorzej traktowany? Poniższy zestaw pytań i odpowiedzi wyjaśni nurtujące Cię kwestie i mamy nadzieję, pomoże w podjęciu decyzji.

Praca tymczasowa a rodzaj umowy. Jaka umowa obowiązuje pracownika tymczasowego?

Pracownik tymczasowy zawiera umowę z agencją pracy tymczasowej np. Randstad, która pozostaje jego formalnym pracodawcą. W Randstad najczęściej zawieramy umowę o pracę na czas określony. W wyjątkowych przypadkach, na niektóre stanowiska, proponujemy umowę zlecenie.

Praca tymczasowa a emerytura. Czy wykonywanie pracy tymczasowej ma wpływ na wysokość emerytury?

Tak, zatrudnienie na umowę o pracę tymczasową jest brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty oraz wlicza się do stażu pracy. W przypadku umowy zlecenia, gdy są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia także jest wliczony do okresów składkowych.

Praca tymczasowa a zwolnienie lekarskie (L4). Co z ubezpieczeniem chorobowym i wypłatą zasiłku chorobowego?

Jako pracownik tymczasowy jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, (30 dni od momentu zawarcia umowy o pracę), tak samo jak każdy zatrudniony. „Nieprzerwanego” oznacza, że przerwa między kolejnymi umowami nie może być dłuższa niż 30 dni. W przypadku umowy zlecenia konieczne jest opłacanie dobrowolnej składki chorobowej przez co najmniej 90 dni (okres wyczekiwania), by nabyć uprawnieni a do wypłaty zasiłku chorobowego. Składkę tę odprowadza do ZUS agencja pracy tymczasowej, na podstawie Twojej deklaracji.

Praca tymczasowa a bezpłatna opieka zdrowotna.

Pracownik tymczasowy ma prawo do bezpłatnego leczenia gdyż będąc zatrudnionym na umowę o pracę tymczasową, ma opłacane wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składkę na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. W przypadku umowy zlecenia opłacanie składki zdrowotnej jest obowiązkowe, niezależnie od formalnego statusu zleceniobiorcy (nie dotyczy wyłącznie studentów do 26 roku życia). Zatem również w przypadku umowy zlecenia masz prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Praca tymczasowa a ciąża. Jakie prawa przysługują pracownicy tymczasowej, która jest w ciąży?

W sytuacji, gdy w trakcie zatrudnienia za pośrednictwem agencji zatrudnienia, pracownica zajdzie w ciążę, przysługują Jej wszystkie prawne przywileje dotyczące kobiet ciężarnych, jak np. wynagrodzenie za chorobę / zasiłek chorobowy płatny w wysokości 100% oraz zasiłek macierzyński jeśli pracownica urodziła dziecko w trakcie umowy o pracę.
Uwaga – umowa o pracę tymczasową nie ulega automatycznemu przedłużeniu do dnia rozwiązania! Umowa wygasa zgodnie z terminem na jaki została zawarta.

Czy żeby podjąć pracę tymczasową muszę zapłacić agencji zatrudnienia prowizję?

Nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami agencje zatrudnienia nie mogą pobierać opłat za poszukiwanie pracy dla osób zgłaszających chęć podjęcia pracy stałej lub tymczasowej. Najlepiej jest korzystać z usług agencji zatrudnienia o dobrej renomie na rynku, znanej ze swojej rzetelności. Pamiętaj, by sprawdzić czy dana agencja zatrudnienia jest uwidoczniona w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

Czy muszę przyjąć każdą ofertę, jaką przedstawi mi agencja zatrudnienia?

Nie. Zgłaszając się do Randstad nie masz obowiązku przyjęcia oferty pracy przedstawionej przez konsultanta. Co więcej, niektórzy konsultanci podczas pierwszej rozmowy, poproszą Cię o określenie jakiej pracy absolutnie nie chciałbyś podjąć. Zależy nam na zatrudnianiu zmotywowanych i zaangażowanych pracowników – dlatego też nie nakłaniamy nikogo do podjęcia pracy niezgodnej z jego oczekiwaniami.

Czy po podjęciu pracy tymczasowej, będę miał szansę na stałe zatrudnienie?

Dosyć często pracownicy tymczasowi otrzymują propozycję pracy na stałe. Praca tymczasowa może być dla Ciebie przepustką do uzyskania stałego zatrudnienia – pracodawca chętniej zatrudnia na stałe sprawdzoną osobę, która już zna firmę i dobrze radzi sobie z powierzonymi zadaniami.

Czy podejmując pracę tymczasową będę gorzej traktowany niż pracownicy etatowi?

Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych gwarantuje, że jako pracownik tymczasowy nie możesz być traktowany mniej korzystnie, w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia, niż pracownicy etatowi zatrudnieni na takim samym lub podobnym stanowisku, mający podobny staż pracy oraz doświadczenie. Oznacza to m.in., że jako pracownik tymczasowy powinieneś zarabiać tyle, ile zarabiałby etatowy pracownik, wykonujący takie same zadania i mający taki sam staż pracy.

Co się stanie, jeżeli firma, w której pracuję zbankrutuje? Czy otrzymam pensję tak jak
pracownicy etatowi?

Tak, otrzymasz należne Ci wynagrodzenie, bo to Randstad jest odpowiedzialny za jego wypłatę. Z Twojego punktu widzenia jako pracownika tymczasowego ważne jest więc, aby kondycja finansowa agencji zatrudnienia była stabilna, a sama agencja wiarygodna (wpis do rejestru agencji zatrudnienia) i sprawdzona.