Benefity dla pracowników Randstad

Opieka medyczna

Pracownikom Randstad przysługuje dodatkowe ubezpieczenie, pozwalające korzystać z opieki medycznej (podstawowej i specjalistycznej) zarówno w obiegu bezgotówkowym (karta abonamentowa) oraz gotówkowym (po przedstawieniu rachunku imiennego pracownicy Randstad otrzymują zwrot pieniędzy). Dodatkowo pakiet można rozszerzyć o pełną stomatologię. Ubezpieczeniem można objąć członków rodziny.

Karta multisport

Pracownicy Randstad mają możliwość zakupu Karty Multisport na preferencyjnych warunkach. Karta tego rodzaju umożliwia wstęp do obiektów sportowych na terenie całej Polski (baseny, kluby fitness, siłownie). Do karty podstawowej dołączona jest karta zniżkowa Benefit, uprawniającą do rabatu na usługi z zakresu sportu i rekreacji, zdrowia urody i rozrywki (w większości przypadków rabat wynosi min. 15%).

Dofinansowanie do nauki języków obcych

Pracownicy Randstad posiadają dostęp do platformy e-learningowej World Speaking, oferującej możliwość rozwijania umiejętności komunikacji w sześciu językach obcych: angielskim, holenderskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim oraz włoskim na czterech poziomach: początkującym, podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Dofinansowanie do nauki

Inicjatywy dotyczące samokształcenia pracowników są mile widziane. Jeżeli dokształcenie jest zgodne z zadaniami realizowanymi przez pracownika (np. studia podyplomowe), Randstad może dofinansować taką naukę, pokrywając nawet do 50% kwoty.

Dodatkowe ubezpieczenie

Stając się pracownikiem Randstad, otrzymujesz dodatkową polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. Istnieje również możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Szkolenia 

Wszystkim pracownikom Randstad oferujemy bogaty pakiet szkoleń. Dostępne są szkolenia podstawowe (wewnętrzne) np. wprowadzające dla nowych pracowników, podnoszące kwalifikacje (wewnętrzne i zewnętrzne), szkolenia przeznaczone dla pracowników po okresie próbnym i szkolenia menedżerskie

Oceny okresowe i wyznaczanie zadań 

Cele stawiane pracownikom Randstad są wymierne, odpowiednie do stanowiska i określone czasowo – zgodnie z zasadą SMART (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined). Na ich podstawie został zbudowany w Randstad system ocen okresowych, który oprócz oceny realizacji celów indywidualnych i zespołowych, określa mocne strony i luki kompetencyjne pracowników. Oceny okresowe dają podstawy do ustalenia planu rozwoju pracownika, awansu itp.

Development Center i Rozwój Talentów 

Development Center (DC) w Randstad to diagnoza potencjału kadry aktualnie zatrudnionej w naszej firmie. Sesje DC są cyklicznie organizowane przez dział HR. Wynikiem udziału w DC może być: wskazanie obszarów do rozwoju, awans, włączenie do grupy talentów organizacji.

Polityka rekrutacji i awansów wewnętrznych 

Obsadzanie nowych stanowisk w Randstad, jeśli tylko jest to możliwe, odbywa się poprzez rekrutację wewnętrzną. Pracownicy naszej firmy mogą spróbować dzięki temu swoich sił w różnych obszarach czy liniach biznesowych.

Konkursy i wyróżnienia 

Corocznie Zarząd przyznaje wyróżnienia indywidualne - “Pracownik Roku”, gdzie przewidziana jest nagroda specjalna dla pracownika, który wykazuje się ponadprzeciętnymi sukcesami i zaangażowaniem w realizowaniu swoich zadań.

Dla pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż, organizowany jest to roku konkurs „Sprzedawca Roku”, a jego zwycięzca otrzymuje voucher na podróż dla dwóch osób w dowolnie wybrane miejsce na Ziemi. Dodatkowo kwartalnie organizujemy „Sales Lead Ranking”, który ma na celu nagrodzenie pracowników, którzy przekazali największą liczbę kontaktów biznesowych do innej linii biznesowej

Warsztaty na uczelniach 

Dział HR od 2011 roku przeprowadza cykl warsztatów dla studentów na uczelniach w całej Polsce. Do tej pory, z pomocą pracowników wszystkich linii biznesowych przeprowadziliśmy 60 warsztatów na Uczelniach Wyższych w różnych regionach w całej Polsce. Przeszkoliliśmy ponad 800 studentów. Tematyka warsztatów dotyczy zarówno wyznaczania celów zawodowych jak i sukcesu na rozmowie kwalifikacyjnej. Jesteśmy przekonani, że te praktyczne umiejętności pomogą studentom w zdobywaniu doświadczeń zawodowych – zgodnie z naszą misją - "kształtujemy rynek pracy".  Warsztaty mogą prowadzić wszyscy pracownicy Randstad, którzy chcieliby się sprawdzić w roli trenera.

Randstad@work (R@W) 

Poza wewnętrznym intranetem posiadamy także globalny firmowy Intranet, do którego dostęp mają pracownicy z całego świata. Podczas gdy w lokalnym serwisie odnaleźć można informacje na temat działań Randstad w kraju, w R@W znajdują się najświeższe informacje o projektach globalnych i polityce Grupy. Za pomocą R@W można się kontaktować się z pracownikami Randstad z całego świata.