Randstad stwarza możliwości rozwoju zawodowego na różnych szczeblach. Uporządkowana struktura i usystematyzowane ścieżki karier pozwalają naszym pracownikom na świadomy wybór drogi zawodowej i zdobywanie umiejętności niezbędnych do objęcia wymarzonego stanowiska pracy.

Prowadzone przez nas procesy rekrutacji są dostępne zarówno dla kandydatów z zewnątrz jak i dla naszych pracowników.


Zachęcamy do zapoznania się z obszarami, w ramach których, możesz rozwijać się w Randstad.

Sprzedaż i rekrutacja

Rekrutacje tymczasowe i stałe

Struktura organizacyjna Randstad przewiduje specjalizacje w obszarach sprzedaży i realizacji usług rekrutacji tymczasowych lub stałych.

Konsultanci realizujący zadania w ramach ww. stanowisk są zaangażowani zarówno w działania sprzedażowe, jak i w realizację samodzielnie pozyskanych projektów rekrutacyjnych. Stanowiska tego typu pozwalają na łączenie umiejętności pracy z klientami z działaniami rekrutacyjnymi i administracyjnymi.

Rekrutacje specjalistyczne

Każdy z konsultantów zatrudnionych w obszarze rekrutacji specjalistycznych odpowiada zarówno za kontakt z klientami jak i sprzedaż oraz realizację projektów rekrutacyjnych. Wiele spośród przeprowadzanych przez nich projektów jest realizowanych metodą direct search/executive search.

Rekrutacja i administracja

W ramach tej specjalizacji, pracownicy skupiają się głównie na codziennym kontakcie z klientami, obsłudze pracowników tymczasowych oraz na pozyskiwaniu kandydatów do pracy (rekrutacja i selekcja kandydatów). Ten obszar powinny wybrać osoby, które lubią pracę z ludźmi, są uporządkowane oraz systematyczne w działaniu. 

Sprzedaż i zarządzanie

Pracownicy z tego obszaru odpowiadają za kontakty z klientami, realizację własnych zadań, oraz celów zespołu, motywowanie pracowników i rozwijanie ich kompetencji.

Kadry i płace

W obszarze tej specjalizacji nasi pracownicy wykonują prace związane z przygotowywaniem dokumentacji pracowniczej, naliczaniem wynagrodzeń oraz szeroko rozumianym doradztwem kadrowo – płacowym na rzecz naszych klientów.

Marketing i PR

W ramach tego działu pracownicy zajmują się m.in. kontaktami z mediami, przygotowywaniem akcji marketingowych wspomagających współpracę z klientami, współpracą z agencjami marketingowymi, badaniami rynkowymi oraz działaniami  zwiększającymi rozpoznawalność naszej firmy na polskim rynku. W tym obszarze najlepiej sprawdzają się osoby twórcze i kreatywne, które umiejętnie łączą wiedzę o rynku pracy z potrzebami naszych klientów.

IT/ SAP

W IT pracownicy mogą rozwijać umiejętności związane z zarządzaniem i serwisowaniem sprzętu, obsługą aplikacji biznesowych, konfiguracją i obsługą urządzeń sieci komputerowych, współpracą z dostawcami z obszaru IT, administracją systemami, administracją siecią rozległą, zarządzaniem serwerami, a także opracowywaniem procedur regulujących działania w obszarze IT.

HR 

Dział HR Randstad zatrudnia doświadczonych trenerów wspomagających rozwój naszych pracowników, specjalistów z obszaru rekrutacji oraz osoby zajmujące się naliczaniem wynagrodzeń. Wymagamy doświadczenia w kontaktach z ludźmi, wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, dobrej znajomości rynku pracy oraz orientacji w przepisach regulujących zatrudnienie pracowników.

Finanse i księgowość 

Ten obszar skupia specjalistów, którzy znają zasady księgowości oraz przepisy podatkowe. Aby pracować z nami w ramach tej specjalizacji należy także być dokładnym, skrupulatnym i posiadać umiejętności analityczne.

Administracja 

Praca w naszych oddziałach jest dobrze zorganizowana dzięki pracownikom obszaru administracji. To oni wspierają nas w kwestiach związanych z funkcjonowaniem naszych biur, a także we wszelkich działaniach administracyjnych. Od pracowników tego obszaru wymagamy elastyczności, dobrej organizacji, chęci pracy z ludźmi i liczną dokumentacją.

Sprawdź program praktyk i staży w Randstad