Plany Pracodawców to badanie Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami
są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach działalności ich firm, m.in.: planowanych zmian w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki.Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy).

Button _wyniki _badan

Publikacja wyników Planów Pracodawców odbywa się w kooperacji z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

Badanie realizowane jest od listopada 2008 roku w cyklu kwartalnym przez ekspertów TNS Polska metodą CATI (indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo). Przeprowadzane jest na reprezentatywnej ze względu na wielkość firmy i region próbie 1000 firm (margines błędu statystycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1%). Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.

1(1)