Randstad Staffing

Rekrutacje stałe oraz usługi pracy tymczasowej, realizowane przez ponad 200 specjalistów, pracujących w trzydziestu pięciu oddziałach w całym kraju. Wieloletnie doświadczenie i doskonała znajomość lokalnego rynku pracy gwarantują szybką i skuteczną realizację projektów.

Randstad Professionals

Specjalistyczna jednostka dostarczająca dedykowane rozwiązania z zakresu rekrutacji i doboru najlepszych profesjonalistów dla wiodących przedsiębiorstw w obszarach: finansów i bankowości, produkcji i łańcucha dostaw, budownictwa i energetyki oraz infrastruktury i wsparcia IT.

Randstad Inhouse Services

Optymalne rozwiązanie w zakresie pozyskiwania i zarządzania dużymi grupami pracowników tymczasowych - umożliwia idealne dopasowanie skali zatrudnienia do bieżącego zapotrzebowania i w konsekwencji uzyskanie konkretnych oszczędności w obszarze kosztów pracy.

Randstad Payroll Solutions

Kompleksowa obsługa w zakresie naliczania płac i administracji dokumentacją kadrową a także opracowania regulaminów pracy, audytu dokumentacji, korekt deklaracji ZUS i in. Najwyższej klasy specjaliści gwarantują terminową i bezbłędną realizację usług.

Randstad Employee Leasing

Zatrudnienie zewnętrzne, czyli przejęcie formalnych i administracyjnych zobowiązań dotyczących zatrudnienia pracowników klienta oraz oddelegowanie ich do pracy w jego firmie. Rozwiązanie to pozwala firmom skoncentrować się na głównej działalności biznesowej.

Randstad HR Consultancy

Nowoczesne narzędzia ułatwiające diagnozę najcenniejszego z zasobów, jakim jest kapitał ludzki. Rozwiązania te skutkują lepszymi decyzjami w zakresie budowania efektywnego środowiska pracy, zatrudniania, awansów, sukcesji i rozwoju pracowników pod kątem przyszłych wyzwań.