Usługi zatrudnienia zewnętrznego polegają na przekazaniu Randstad Employee Leasing formalnych i administracyjnych spraw w zakresie zatrudnienia Twoich pracowników (dotyczy to dużych grup, jak i pojedynczych osób). Rozwiązanie to pozwala skoncentrować zasoby na rozwoju głównej działalności biznesowej.

Zatrudnienie zewnętrzne odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy bądź Kodeksu Cywilnego (dla umów cywilnoprawnych).

Pracownik wykonuje zadania w siedzibie Twojej firmy, z zachowaniem dotychczasowego zakresu obowiązków.

Codzienne wsparcie naszych specjalistów ds. kadr i płac oraz dostarczane na bieżąco raporty zapewniają stałą kontrolę nad całym procesem.

W przypadku umów cywilnoprawnych Randstad Employee Leasing przejmuje odpowiedzialność za organizację i obsługę współpracy pomiędzy Tobą, a wykonawcami zleceń.

Employee Leasing jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, którym zależy na:

  • utrzymaniu liczby etatów na wymaganym poziomie – w przedsiębiorstwach, w których liczba pracowników jest z góry określona (limitowana), a w związku z szybkim rozwojem firmy, zapotrzebowanie na personel wzrasta; koszty zatrudnienia zewnętrznego stanowią koszty usług obcych, co ma duże znaczenie dla wskaźników efektywności, obliczanych na podstawie liczby zatrudnionych
  • zoptymalizowaniu kosztów administracyjnych – koordynujemy wszystkie czynności związane z administracją zatrudnienia pracowników zewnętrznych, co pozwala naszym Klientom uniknąć nadmiernego rozrostu własnych zasobów administracyjnych
  • usprawnieniu procesów rozliczania – przejmujemy pełną obsługę rozliczeń płacowych i pozapłacowych, takich jak: delegacje, samochody służbowe, telefony itp. wraz z pełną odpowiedzialnością za prawidłowość i terminowość rozliczeń
  • zachowaniu poufności informacji na temat zatrudnienia – dostęp do wiedzy na temat warunków zatrudnienia poszczególnych osób mają jedynie specjaliści desygnowani do obsługi danego Klienta oraz wskazane przez niego osoby odpowiedzialne za kontakt z Randstad

 

Dlaczego Klienci wybierają Ranstad Employee Leasing?

Employee Leasing

 

Jesteś zainteresowany usługami świadczonymi przez Randstad Employee Leasing, chcesz uzyskać informacje na temat zakresu realizowanych projektów - skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz kontaktowy.

Zapytanie ofertowe dla firm

Administratorem dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Randstad Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi, a w szczególności w związku z poszukiwaniem dla Pani/Pana ofert pracy, ich przedstawianiem, archiwizacją i wykorzystywaniem w przyszłych procesach rekrutacyjnych dokumentów zawierających dane osobowe. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom należącym do holdingu Randstad lub powiązanym z nim kapitałowo, oraz, po wyrażeniu zgody, potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.