Randstad HR Consultancy oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań wspierających procesy optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi.

Dzięki naszym rozwiązaniom uzyskasz:

Wiedzę – w obszarze najcenniejszego z zasobów, jakim jest kapitał ludzki, co owocuje lepszymi decyzjami w zakresie budowania efektywnego środowiska pracy, zatrudniania, awansów, sukcesji i rozwoju pracowników pod kątem przyszłych wyzwań.

Narzędzia – do wsparcia realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa, oraz stosowania rozwiązań adekwatnych do sytuacji Twojej firmy, które precyzyjnie odpowiadają na potrzeby Twojej organizacji i tym samym zmniejszają ryzyko błędnych decyzji w obszarze zasobów ludzkich.

Prognozy – na temat tego, jakie są szanse i zagrożenia w obszarze kapitału ludzkiego oraz jakie środki powinny zostać przeznaczone na zasoby ludzkie, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji i uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z brakiem efektywności pracowników, zbyt wysoką lub zbyt niską rotacją, niemożnością zapewnienia ciągłości na poszczególnych stanowiskach pracy.

Rozwiązania tworzone i wykorzystywane przez Randstad HR Consultancy są:

Praktyczne – w realizowanych projektach, punktem odniesienia dla podjętych działań są biznesowe cele Twojej firmy i jej wymierne rezultaty, a nie rozważania teoretyczne czy metodologie

Sprawdzone – doświadczenie konsultantów Randstad, zdobyte w organizacjach o wysokiej pozycji rynkowej na świecie, daje gwarancję doskonałej jakości realizowanych projektów i użyteczności uzyskanych rezultatów

Efektywne – klarowność stawianych celów, dobra atmosfera w trakcie realizacji projektu, życzliwy, profesjonalny kontakt zarówno z odbiorcą rezultatów, jak i bezpośrednimi uczestnikami sprawia, że dostarczamy oczekiwanych rezultatów zgodnie z założeniami

Dlaczego Klienci wybierają Randstad HR Consultancy?

HR Consultancy

Zapytanie ofertowe dla firm

Administratorem dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Randstad Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi, a w szczególności w związku z poszukiwaniem dla Pani/Pana ofert pracy, ich przedstawianiem, archiwizacją i wykorzystywaniem w przyszłych procesach rekrutacyjnych dokumentów zawierających dane osobowe. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom należącym do holdingu Randstad lub powiązanym z nim kapitałowo, oraz, po wyrażeniu zgody, potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.