Asy w rękawie pracodawców z sektora nowoczesnych usług dla biznesu – poznaj nowy raport Randstad

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu należy do grona najintensywniej rozwijających się branż w Polsce. Na rynku pracy obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na pracowników, ale jednocześnie złożoność i niska znajomość branży stwarza barierę do podjęcia w niej pracy.

Branża widziana oczami potencjalnych pracowników

Pomimo, że znajomość branży nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce jest bardzo niska, to jednak w społeczeństwie zakorzeniło się kilka przekonań, które mogłyby ją charakteryzować. Pracownik sektora nowoczesnych usług dla biznesu najczęściej opisywany jest jako młoda osoba, biegle posługująca się więcej niż jednym językiem obcym. To człowiek o wysokich umiejętnościach analitycznego myślenia, odporny na stres. Praca w tym sektorze bezpośrednio łączona jest z możliwością poszerzenia swoich kompetencji zawodowych i szansą na awans.

Dowiedź się więcej z raportu »

Specyfika pracy w tej branży niesie za sobą również negatywne skojarzenia. Osoby, które potencjalnie mogłyby uzyskać w niej zatrudnienie, obawiają się sztywnych i surowych zasad panujących w międzynarodowych korporacjach. Nie do końca ufają swoim umiejętnościom językowym, stąd obawiają się tego, jak poradzą sobie z realizacją zadań zawodowych w języku obcym.

Jak pracodawcy przyciągają najbardziej wartościowych pracowników?

Wyniki naszego badania pokazują, że oferta dla pracowników w branży nowoczesnych usług dla biznesu jest spójna z oczekiwaniami osób, które mogłyby uzyskać pracę w tym sektorze. Wśród najważniejszych aspektów wymieniana jest wysokość wynagrodzenia oraz dostęp do szkoleń, możliwość ciągłego poszerzania swoich kompetencji zawodowych. Osoby, które potencjalnie mogłyby poszukiwać zatrudnienia w tym sektorze borykają się z niewystarczającym zaspokojeniem wymienionych czynników w swoim obecnym miejscu pracy. Dla pracodawców z branży nowoczesnych usług dla biznesu stwarza to szansę przyciągnięcia do siebie wartościowych pracowników.

Raport o branży nowoczesnych usług dla biznesu zawiera informacje z badania Randstad o tym, jak postrzegany jest sektor z perspektywy jej aktualnych i potencjalnych pracowników. Treści pogłębione są o analizy ekspertów i wskazówki z obszaru zatrudnienia.

Dowiedź się więcej z raportu »