Polacy już nie tak często zmieniają pracę, za to częściej niż Europejczycy gotowi są na założenie firmy

20170411_112737Jeszcze w poprzednim kwartale polscy pracownicy byli na czele wśród Europejczyków pod względem rotacji, tym razem zrównali się ze średnią na kontynencie. W najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy, realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad, wyjątkowa na tle Europy jest natomiast skala osób (27%), które byłyby gotowe rzucić pracę i założyć swój własny biznes. Pod tym względem Polaków wyprzedzają tylko Brytyjczycy i Włosi.

Mniejsza rotacja – na poziomie europejskiej średniej

W poprzednich edycjach Monitora Rynku Pracy to właśnie wskaźnik rotacji był na ogół tym, co wyróżniało Polskę spośród krajów kontynentu. Na tle Europy w Polsce wyjątkowo duża liczba pracowników deklarowała w badaniu, że w ciągu ostatniego półrocza zmieniła pracodawcę lub stanowisko w dotychczasowej firmie. Wskaźnik ten jednak sukcesywnie maleje trzeci kwartał z rzędu. W najnowszej edycji sondażu zrównał się z europejską średnią – zmianę miejsca pracy lub stanowiska w ciągu ostatnich 6 miesięcy zadeklarowało 21% respondentów. „Wiele firm obecnie wdraża strategie poprawy warunków zatrudnienia właśnie w celu zapobiegania rotacji” – tłumaczy Monika Hryniszyn, Członek Zarządu i Dyrektor Personalna Randstad.

Wśród powodów zmian ankietowani wymieniają niezmiennie lepsze warunki zatrudnienia (39%), pragnienie zmiany (31%) oraz zmiany strukturalne w firmie, czyli na ogół zwolnienie z inicjatywy pracodawcy (28%). Warto zauważyć, że ten ostatni czynnik zyskał na znaczeniu. Ostatnio tak wysoki odsetek tych odpowiedzi notowaliśmy 3,5 roku temu.

Więcej poszukujących nowej pracy

W pierwszym kwartale nowego roku więcej Polaków poszukiwało nowej pracy. O 2 pp. do 32% wzrósł ten odsetek w porównaniu z ostatnim kwartałem 2016 roku. Przy czym aktywnie nowej pracy szukało 13% respondentów (w poprzedniej edycji badania – 12%). Poszukujących nowego zatrudnienia najwięcej jest w grupie pracowników od 25 do 34 roku życia (37%, z czego aktywnie szuka 17% respondentów).

Otwartość na zmiany zawodowe potwierdza także rosnący w Polsce indeks mobilności. Wskaźnik w bieżącym badaniu wzrósł o 4 punkty w porównaniu z poprzednią edycją. Wśród krajów europejskich pod tym względem ustępujemy tylko Grecji i Francji.

Nadal optymistycznie Polacy postrzegają szansę na znalezienie nowej pracy w ciągu 6 miesięcy, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Deklaruje tak 83% badanych, podobnie jak w poprzednim kwartale. Nieco mniej niż pod koniec roku jest osób, które uważają, że w ciągu pół roku bez problemu znajdą nową pracę z warunkami co najmniej porównywalnym z obecnymi. Pod tym względem Polacy są największymi optymistami w Europie.

Własny biznes panaceum na utratę pracy

Polscy pracownicy deklarują odważne decyzje, jeśli stracą dotychczasową pracę. 52% ankietowanych rozważy wówczas rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Jest to jeden z najwyższych odsetków w Europie. Na kontynencie wyprzedzają nas tylko Hiszpanie (55%) i Portugalczycy (64%).

Nie tylko w wyjątkowych sytuacjach, ale też na co dzień Polacy należą do społeczeństw raczej chętnych do zakładania własnego biznesu. Przedsiębiorcą chciałby zostać co drugi ankietowany. Pod tym względem w Europie wyprzedzają nas mieszkańcy Luksemburga (69%) i Hiszpanii (57%). Na przeciwległym biegunie są Duńczycy, Czesi i Norwedzy.

Nie ma klimatu dla start-upów

Polska to nie jest miejsce szczególnie przyjazne dla start-upów – deklaruje uczestnicy badania Monitor Rynku Pracy. Zaledwie 36% ankietowanych uważa, że to dobre miejsce dla tego typu działalności, a 28% twierdzi, że Polska aktywnie wspiera start-upy. Jesteśmy poniżej europejskiej średniej. Za nami plasują się tylko Włochy, Czechy, Węgry i Grecja. Najlepszy klimat dla start-upów w Europie panuje w Szwajcarii (70% badanych uważa, że to dobre miejsce dla start-upów) i krajach nordyckich – Norwegii (69%) i Danii (68%).

Pobierz pełny raport z badania »

Więcej szczegółów znajdziesz także w informacji prasowej »

20170411_103522 20170411_11275820170411_112542