Firmy chętnie zatrudnią, mniej chętnie podniosą pensję. Z większym optymizmem patrzą na gospodarkę.

34. EDYCJA PLANÓW PRACODAWCÓW

Po rekordowym początku roku spada liczba firm, które planują podwyżki wynagrodzenia. Nie maleje za to odsetek przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększyć zatrudnienie. Plany takie ma ponad jedna trzecia firm, których przedstawiciele wzięli udział w najnowszej edycji badania Plany Pracodawców, realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad.

Pobierz raport z 34. edycji badania »

O ile tuż przed rozpoczęciem roku w badaniu Plany Pracodawców zanotowaliśmy największy w historii udział firm, które zamierzają zwiększyć wynagrodzenia pracowników, o tyle w kolejnych edycjach dostrzegamy wyhamowanie tej tendencji. W dużej mierze ma to związek z początkiem roku jako tradycyjnym okresem rewizji wynagrodzeń w firmach, jednak w tej chwili podwyżki w najbliższym roku zapowiada 24% przedsiębiorstw (podobnie jak przed rokiem). Presję płacową najbardziej odczuwają firmy z branży budowlanej i to tam najczęściej pracownicy mogą spodziewać się zwiększenia wynagrodzenia (31%).

Nie słabnie popyt na pracowników wśród firm. 34% respondentów z polskich przedsiębiorstw zamierza zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Takie plany najczęściej deklarują duże firmy (46%), głównie z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (42%), branży budowlanej (41%) oraz branży transportu, gospodarki magazynowej i łączności (39%). W najbliższym czasie jedynie 5% polskich przedsiębiorstw zamierza zatrudnienie zmniejszać – to najniższy odsetek w całej historii badania. Co druga firma nie będzie zmieniała liczby pracowników (58%).

Firmy ruszają na poszukiwania

Przy tak wysokim popycie na pracowników coraz bardziej istotne stają się skuteczne metody poszukiwania właściwych kandydatów. Najwięcej firm sięga po rekomendacje swoich dotychczasowych pracowników (76%) lub rekomendacje znajomych (75%). Przedsiębiorstwa chętnie też umieszczają ogłoszenia na portalach internetowych z ofertami pracy (61%), a także sięgają po sprawdzone od lat sposoby – w poszukiwaniu pracowników udają się do wojewódzkich lub powiatowych urzędów pracy (49%).

Które z tych metod najbardziej zyskują na popularności najdobitniej widać, gdy pytamy przedsiębiorców o rozwiązania wprowadzone po raz pierwszy w ciągu ostatniego roku. Najwięcej firm zdecydowało się na publikowanie ofert w portalach internetowych z ogłoszeniami rekrutacyjnymi (21%), zdecydowanie więcej jest też zwolenników rekomendacji ze strony własnych pracowników (19%) i znajomych (18%).

Kandydatom rosną wymagania

Nie tylko skuteczne metody poszukiwania pracowników są dla firm wyzwaniem. Zdaniem 69% badanych przedsiębiorców kandydaci, którzy wchodzą na rynek pracy mają większe oczekiwania w zakresie pozapłacowych warunków pracy i oferowanych korzyści, niż pracownicy z dłuższym stażem. 59% ankietowanych  dostrzega ogólnie coraz większe wymagania poza wynagrodzeniem. Ankietowani przedstawiciele firm sygnalizują, że kandydaci najczęściej dopytują o dodatkowy pakiet medyczny (14%), pakiet zajęć sportowych (10%) i dodatki socjalne (8%), a tymczasem firmy najchętniej oferują pracownikom udział w szkoleniach i konferencjach (82%), firmowy telefon, laptop czy auto (79%) oraz grupowe ubezpieczenia na życie (77%).

Z optymizmem o perspektywach gospodarczych

W najnowszej edycji badań szczególnie widoczna staje się zmiana w ocenie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Co czwarty przedsiębiorca spogląda z optymizmem na najbliższe 6 miesięcy. Takiego wyniku nie było w Planach Pracodawców od połowy 2015 roku. Od dawna też pozytywne głosy nie przeważały nad pesymistycznymi ocenami sytuacji gospodarczej w kraju. Co drugi ankietowany przewiduje stagnację w najbliższym półroczu. Niezmiennie optymistycznie firmy spoglądają za to na własną sytuację finansową. 2/3 z nich ocenia ją dobrze lub bardzo dobrze.

Szczegółowe wyniki najnowszej edycji badania Plany Pracodawców prezentujemy w komunikacie prasowym »