Randstad Polska i Stowarzyszenie Księgowych na Konferencji Rachunkowości

Randstad Polska i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zapraszają na IX Doroczną Konferencję Rachunkowości, która w dniach 24-27 listopada 2013 r. odbędzie się w Zakopanem.

Tematem tegorocznej konferencji będzie „Rachunkowość i prawo podatkowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Prelegenci – doświadczeni rewidenci i doradcy podatkowi – będą analizować zmiany w ustawie o podatku od usług i towarów oraz omówią wybrane zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Konferencja w Zakopanem wpisuje się w ważny dyskurs dotyczący zmian w prawie podatkowym i ich wpływu na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw, a w szczególności: jak wprowadzone zmiany wpłyną na obciążenia administracyjne przedsiębiorców oraz na sposób sporządzania sprawozdań finansowych i ich użyteczność.

Wszystkich gości zapraszamy również na stoisko Randstad Polska, gdzie będziecie mogli Państwo spotkać się z naszymi konsultantami z Randstad Professionals, linii zajmującej m.in. rekrutacją specjalistów wyższego szczebla na stanowiska związane z finansami i księgowością.

Zobacz program Konferencji.

Organizatorem IX Dorocznej Konferencji Rachunkowości jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, najstarsza i największa organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Randstad Polska jest sponsorem tego wyjątkowego wydarzenia.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.instytut.skwp.pl