Satysfakcja z pracy w Polsce na rekordowym poziomie, poszukiwanie nowego zajęcia nie jest wyzwaniem

28. EDYCJA BADANIA MONITOR RYNKU PRACY

Polacy są w czołówce europejskich narodów najbardziej zadowolonych ze swojej pracy. Choć nadal utraty zatrudnienia obawiamy się znacznie silniej niż większość mieszkańców Starego Kontynentu, to jednocześnie w takim przypadku jesteśmy optymistami – najczęściej w Europie deklarujemy, że  w ciągu pół roku znajdziemy co najmniej tak dobrą posadę, jak dotychczasowa. Innych dobrych sygnałów od polskich pracowników nie brakuje w kolejnej edycji badania „Monitor Rynku Pracy”, realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad.

Btn _pobierz _raport

Jeszcze nigdy w blisko siedmioletniej historii badania „Monitor Rynku Pracy” Polacy tak często nie deklarowali satysfakcji z wykonywanej pracy. Dotychczas odsetek ten wahał się od 63% do 73%. Tym razem sięgnął 77%. Dzięki temu Polacy znaleźli się w europejskiej czołówce. Wyprzedzają nas tylko Duńczycy i Austriacy (po 79%), a ten sam wynik osiągnęli jeszcze mieszkańcy Norwegii, Luksemburga i Holandii.

Silne obawy o utratę pracy, bez obaw o znalezienie nowej

Choć Polacy nieco rzadziej niż w poprzednich edycjach badania obawiają się utraty pracy, to nadal jest to jeden z najwyższych odsetków w Europie. Umiarkowaną lub dużą obawę odczuwa 30% respondentów. Średnia na Starym Kontynencie wynosi 27%, a wyprzedzają nas tylko Grecy (42%), Włosi (36%) i Brytyjczycy (32%).

Kolejny rekord w najnowszej edycji badania odnotowujemy jednak w kwestii szans na znalezienie nowego zatrudnienia. Gdy pytamy polskich respondentów o to, czy w przypadku konieczności zmiany pracy znaleźliby nową w ciągu sześciu miesięcy, 80% z nich deklaruje, że bez problemu i do tego będzie to co najmniej tak dobre stanowisko, jak dotychczas, a 86% bez kłopotów znajdzie jakąkolwiek pracę. Dotychczas rekordowe wyniki zanotowaliśmy pod koniec zeszłego roku – wówczas było to odpowiednio 76% i 83%.

Nad Wisłą o nową pracę jest najłatwiej, jeśli odpowiedzi polskich respondentów zestawiamy z innymi krajami europejskimi. Jesteśmy na czele zestawienia na Starym Kontynencie. Drugie miejsce zajmują Czesi (tam bez problemu jakąkolwiek pracę deklaruje znaleźć 76% ankietowanych), a trzecie miejsce – Szwedzi (75%).

Rotacja pracowników w Polsce większa w ostatnim kwartale, głównie z powodu jakości oferty pracodawców

W ostatnim czasie z naszego badania wynikało, że stopniowo spada liczba badanych, którzy zmienili miejsce pracy lub stanowisko w obecnej firmie. W tej edycji badania wskaźnik wzrósł znacząco (o 6 p.p.) i wyniósł 27%. Tylko raz w historii badania był wyższy (29% w II kwartale 2016 roku), a obecny wynik plasuje Polaków na pierwszym miejscu w Europie. Wysoką rotację notujemy także w Hiszpanii (25%) i Szwajcarii (24%). Niski jest za to poziom rotacji w Luksemburgu (6%), Szwecji (13%) i Austrii (15%).

Wśród głównych powodów zmian zdecydowanie przeważają lepsze warunki pracy (42%). W dalszej kolejności plasuje się osobiste pragnienie zmiany (27%). Zdecydowanie słabiej na rotację oddziałują zmiany w strukturze firmy (18%), czyli najczęściej redukcje zatrudnienia – czynnik, który jeszcze cztery lata dominował w badaniu.

Polacy skłonni do przekwalifikowania, gotowi do wyjazdów za pracą, otwarci na pracowników zza granicy

W tej edycji badania pytaliśmy też respondentów w Europie, czy są gotowi na ewentualne zmiany związane z sytuacją pracodawców lub kondycją rynku pracy. Wśród Europejczyków Polacy i Portugalczycy są najbardziej skłonni zdecydować się na umowę na czas określony w obliczu potencjalnego bezrobocia (88%). 89% badanych w Polsce byłaby też skłonna przekwalifikować się w takiej sytuacji. Najrzadziej Polacy zgodziliby się na degradację lub obniżkę wynagrodzenia (36%).

W Polsce zdecydowanie zmienia się też spojrzenie na zatrudnienie przez cały czas w jednym miejscu pracy i na tym samym lub pokrewnym stanowisku. O tym, że praca na całe życie to na dzisiejszym rynku przeszłość, przekonanych jest 78% respondentów w Polsce. W Europie pod tym względem na czele są Portugalczycy (86%), Brytyjczycy (82%) i Grecy (82%).

W ścisłej czołówce Polacy są natomiast wśród europejskich narodów otwartych na pracę za granicą. 64% respondentów byłoby gotowych wyjechać na jakiś czas, 58% - na stałe. W tym pierwszym przypadku zajmujemy pierwsze miejsce na Starym Kontynencie razem z Hiszpanami, w drugim przypadku jesteśmy na miejscu trzecim po Hiszpanach (60%) i Włochach (59%). Na emigrację zarobkową najbardziej sceptycznie patrzą Duńczycy (34%), Czesi (35%) i Austriacy (36%).

Jednocześnie kraje, w których respondenci najchętniej deklarują emigrację w związku z pracą, mają najwyższy współczynnik ankietowanych, którzy twierdzą, że w obliczu braków kadrowych należy otwierać granice dla pracowników z innych krajów. Polacy pod tym względem są na czele w Europie (66%), dalej są Hiszpanie (60%) i Włosi (59%).

Szczegółowe wyniki 28. edycji badania "Monitor Rynku Pracy" prezentujemy w naszej informacji prasowej »

Pobierz też pełny raport z badania »