PFHR
Randstad jest współzałożycielem i członkiem Polskiego Forum HR

Polskie Forum HR (do października 2010 r. działające pod nazwą ZAPT - Związek Agencji Pracy Tymczasowej) to organizacja powstała w 2002 roku, zrzeszająca najbardziej renomowane agencje zatrudnienia, których priorytetem jest etyczne działanie i wysoka jakość oferowanych usług. Organizacja, której Randstad jest jednym z członków założycieli, łączy rynkowych konkurentów w celu budowania spójnego, pozytywnego wizerunku branży i reprezentacji wspólnych interesów.

Polskie Forum HR wyznacza standardy działania agencji rekrutacyjnych

Standard ZAPT, opracowany przez Forum, określa wyznaczniki zasad działania agencji pracy tymczasowej. Dokument nie zawiera jedynie katalogu norm – został poszerzony o rejestr dodatkowych zadań agencji, popartych przykładami dobrych praktyk wypracowanych przez firmy członkowskie przez lata funkcjonowania na rynku.

Członkowie Polskiego Forum HR, oprócz działań na rzecz rozwoju branży agencji zatrudnienia i popularyzacji ich usług, opracowali Kodeks Etyczny agencji zatrudnienia – pierwszy taki dokument w Polsce - określający zasady i wymogi związane z prowadzeniem działalności prywatnej agencji oraz zasady traktowania kandydatów i pracowników tymczasowych.

Zobacz jakie są najważniejsze zadania Polskiego Forum HR

Więcej informacji na temat Polskiego Forum HR na stronie: www.polskieforumhr.pl