Dobre praktyki biznesowe Randstad

Zapoznaj się z opisem dobrych praktyk biznesowych Randstad, które na co dzień kierują naszymi działaniami w Polsce i na świecie.

Procedura Zgłaszania Naruszeń

Jeśli masz uzasadnione podstawy aby podejrzewać niewłaściwe postępowanie pracownika Randstad, lub byłeś świadkiem takiego postępowania – zgłoś nam ten fakt.