Procedura Zgłaszania Naruszeń:

Drogi Pracowniku, Współpracowniku, Kontrahencie - każda osoba, która opierając się na uzasadnionych podstawach podejrzewa niewłaściwe postępowanie lub była świadkiem takiego postępowania ma obowiązek zgłoszenia takiego faktu. Osoby zainteresowane zachęca się, aby problemy zgłaszały najpierw za pośrednictwem ich normalnych (lokalnych) kanałów, poprzez lokalne kierownictwo .

W przypadku, gdy lokalne kanały komunikacji zawiodły, a wiesz o jakichkolwiek przypadkach niewłaściwego, niżej wymienionego, postępowania :

• naruszenie praw człowieka;

• naruszenie prawa;

• naruszenie Dobrych praktyk biznesowych Randstad;

• naruszenie polityk lub procedur Randstad;

• nieprzestrzeganie zobowiązań z umów;

• niewłaściwe zachowanie pracownika;

• niespełnianie wymogów BHP,

pamiętaj, że należy je zgłosić:

  1. do Integrity Officer’a, którym jest Kinga Żołneczko: 22 274 10 72, lub
  2. na numer telefonu 00 800 441 17 39, lub
  3. na stronie: www.speakupfeedback.eu/web/integrityatrandstad/pl

W przypadku b. i c. zapewniona jest anonimowość zgłoszenia, gdyż obsługa zgłoszeń jest prowadzona przez firmę zewnętrzną posługującą się transkrypcją nagrania, nie zaś samym nagraniem.

Zgłoszenie jest bezpłatne.

Należy pamiętać o wpisaniu kodu kraju (dla Polski 42109) i zanotowaniu numeru pod jakim zostało przyjęte zgłoszenie.

Procedura zgłaszania naruszeń (Misconduct Reporting Procedure) nie powinna być wykorzystywana do pomijania normalnych sposobów komunikacji. Powinna być ona stosowana tylko w przypadku podejrzenia, że wykorzystanie kanałów lokalnych może okazać się niewłaściwe lub nieskuteczne, należy stosować ją jedynie w ostateczności.