Employer branding (budowanie wizerunku pracodawcy) jest jednym z najważniejszych sposobów pozwalających skutecznie wyróżnić się na konkurencyjnym rynku pracy, umożliwia zaprezentowanie firmy jako godnego uwagi pracodawcy.

Działanie w obszarze employer branding to sztuka budowania pozytywnego wizerunku firmy, w której obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery. Działania te pomagają zatrudniać najlepszych na rynku pracy pracowników, a także zwiększają ich lojalność i identyfikację z firmą.

Jako firma kształtująca i wspierająca rynek pracy, Randstad stara się tworzyć pole do wzajemnego porozumienia pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Dlatego, raz w roku niezależny instytut badawczy realizuje na nasze zamówienie sondaż Randstad Award wskazujący najatrakcyjniejszych pracodawców na rynku. Jego zwycięzców wyłaniamy w oparciu o wyniki specjalnie opracowanych, niezależnych badań, prowadzonych pośród 150 największych firm w każdym z krajów docelowych, w tym także w Polsce.

W przeciwieństwie do pozostałych projektów tego typu, laureaci wyłaniani są na podstawie opinii potencjalnych pracowników. Przyznawana w wyniku sondażu nagroda zatem ma bardzo istotne znaczenie dla budowania wizerunku przebadanych przedsiębiorstw.

Właśnie dlatego badanie i nagroda Randstad Award odgrywają  niebagatelną rolę w budowaniu wizerunku pracodawcy. Dostarczają przebadanym organizacjom cennych informacji, które są niezbędne do skutecznego budowania ich wizerunku na rynku pracy.