Wyróżnienie Randstad Award jest przyznawane w oparciu o badanie atrakcyjności firmy postrzeganej przez potencjalnych pracowników.

  • atrakcyjność mierzona jest dla 150 największych pracodawców działających na terenie naszego kraju
  • w badaniu brane jest pod uwagę 10 czynników, m.in. stabilność zatrudnienia, bogata oferta szkoleniowa, wysokość oferowanych wynagrodzeń, atmosfera pracy.

O wyborze badanych przedsiębiorstw w danym kraju decyduje ich wielkość na rynku (mierzona na podstawie przychodów za rok poprzedzający badanie).

Respondentami badania Randstad Employer Brand Research jest grupa 6500 potencjalnych pracowników, reprezentatywna dla polskiego społeczeństwa ze względu na wiek i płeć. Badani, w wieku od 18 do 65 lat, to osoby o różnym statusie na rynku pracy – są to studenci, osoby zatrudnione i niezatrudnione, ale zdolne do pracy. Ankiety realizowane są w trybie online, za pośrednictwem zaproszeń przekazywanych w poczcie elektronicznej.

Ostatnie badanie odbyło się w pomiędzy wrześniem a grudniem 2016 r.

Wykonawca badania: TNS – niezależny instytut badawczy realizujący badanie równolegle dla Polski oraz 26 krajów biorących udział w Randstad Award.

Definicje raportu Randstad Award

Świadomość marki rozumiana jest jako poziom znajomości firmy, pozwalający badanemu na posiadanie opinii na jej temat.

Kategoria atrakcyjności, mierzona jest na podstawie odsetka respondentów, którzy znają firmę i chcieliby w niej pracować. Pozwala ona na częściowe ograniczenie wpływu wielkości firmy - duże firmy mają tę przewagę, że są szeroko znane i w konsekwencji często plasują się na najwyższych miejscach w klasyfikacji atrakcyjności bezwzględnej.

Wyniki poprzednich edycji badania Randstad Employer Brand Research »

Więcej informacji udziela:

Katarzyna Gurszyńska
Communications Manager
tel: +48 22 274 12 86
e-mail: katarzyna.gurszynska@randstad.pl