Zapraszamy do zapoznania się z wynikami poprzednich edycji badania Randstad Employer Brand Research:

Wyniki badania 2016

Zwycięzcą szóstej edycji Randstad Award w Polsce została firma KGHM Polska Miedź. Zdaniem badanych przedsiębiorstwo to wyróżnia się stabilnością sytuacji finansowej, bezpieczeństwem zatrudnienia oraz atrakcyjnymi wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi. Jego atutem jest również silne kierownictwo. Ponadto badani docenili KGHM Polska Miedź za umożliwianie zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą zawodową swoich pracowników.

Polskie Linie Lotnicze LOT zajęły drugie miejsce w zestawieniu najbardziej atrakcyjnych pracodawców. Badani Polacy ocenili pracę w tej firmie jako interesującą, a także cechującą się miłą atmosferą. Dodatkowo respondenci podkreślali wysoką jakość oferowanych przez PLL Lot szkoleń dla pracowników.

Na trzecim miejscu uplasował się Samsung Electronics Polska, który wyróżnił się najwyższymi ocenami w kategorii możliwości rozwoju kariery.

Poza trójką laureatów, w gronie dziesięciu najbardziej atrakcyjnych pracodawców znalazły się firmy:

1. KGHM Polska Miedź

2. Polskie Linie Lotnicze LOT

3. Samsung Electronics Polska

4. Volvo Polska

5. Toyota Motor Manufacturing Poland

6. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

7. PGNiG

8. PGE Polska Grupa Energetyczna

9. Bayer

10. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Więcej

====================================================================================

Wyniki badania 2015

Randstad Award to największe na świecie badanie wizerunku pracodawców.
Wyniki 5. polskiej edycji przedstawia INFOGRAFIKA RANDSTAD AWARD 2015.

Zwycięzcą piątej edycji Randstad Award w Polsce został KGHM Polska Miedź, zdobywając tym samym tytuł najbardziej atrakcyjnego pracodawcy w Polsce. Badani uznali, że firma ta oferuje wysokie wynagrodzenia i benefity pracownicze, bezpieczeństwo zatrudnienia i posiada stabilną sytuację finansową.

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, doceniony przez badanych za możliwości rozwoju kariery oraz wspieranie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym.

Trzecie miejsce zajął Volkswagen Motor Polska, ceniony przede wszystkim za wysokiej jakości szkolenia.

W gronie 20 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w zestawieniu Randstad Award 2015 znalazły się:

    1.  KGHM Polska Miedź
    2.  Zespół Elektrowni PAK
    3.  Volkswagen Motor Polska
    4.  Volvo Polska
    5.  Samsung Electronics Polska
    6.  PGNiG
    7.  Toyota Motor Manufacturing Poland
    8.  PGE Polska Grupa Energetyczna
    9.  Siemens
    10. ABB
    11. Robert Bosch
    12. TVN
    13. Polskie Sieci Elektroenergetyczne
    14. Philips Lightning Poland
    15. OGP Gaz-System
    16. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
    17. Tauron Polska Energia
    18. Kompania Piwowarska
    19. Alstom Power
    20. PKN Orlen


Więcej

====================================================================================

Wyniki badania 2014

W  czwartej edycji Randstad Award w Polsce zwycięzcą zestawienia jest Mercedes-Benz Polska, zdobywając tym samym tytuł najbardziej atrakcyjnego pracodawcy w Polsce. Badani uznali, że firma ta oferuje wysokie zarobki, możliwości rozwoju zawodowego oraz przyjazną atmosferę pracy.

Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Toyota Motor Manufacturing Poland, doceniona przez badanych za wysokiej jakości szkolenia, silne kierownictwo oraz interesującą treść pracy.

Trzecie miejsce zajął Samsung Electronics Polska, który zebrał wysokie noty w kategorii stabilnej sytuacji finansowej oraz tworzenia warunków dla rozwoju pracowników w ramach struktury firmy.

Oprócz zwycięzców, w gronie 20 najwyżej ocenionych firm znalazły się również:

    1.  Mercedes-Benz Polska
    2.  Toyota Motor Manufacturing Poland
    3.  Samsung Electronics Polska
    4.  KGHM Polska Miedź
    5.  Volkswagen Motor Polska
    6.  Volvo Polska
    7.  TVN
    8.  Siemens
    9.  PGNiG
    10. PGE Polska Grupa Energetyczna
    11. Philips Lightning Poland
    12. Robert Bosch
    13. Volkswagen Poznań
    14. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
    15. Kompania Piwowarska
    16. ABB
    17. Tauron Polska Energia
    18. PKN Orlen
    19. Energa
    20. Renault Polska

Więcej

====================================================================================

Wyniki badania 2013

W  trzeciej edycji Randstad Award w Polsce tytuł zwycięzcy rankingu został przyznany firmie KGHM Polska Miedź. Najwyższe noty KGHM odnotował zwłaszcza za oferowane pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia, stabilną w odczuciu badanych sytuację finansową firmy, a także wysokie zarobki.

Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Toyota Motor Manufacturing Polska, ceniona przez badanych za stabilną sytuację finansową, silne kierownictwo oraz oferowanie interesującej pracy. Trzecie miejsce zajął Volkswagen Poznań, którego badani również ocenili jako pracodawcę stabilnego, z silnym kierownictwem oraz oferującego pracownikom możliwości na przyszłość.

 Oprócz zwycięzców, w gronie 20 najwyżej ocenionych firm znalazły się również:

1.  KGHM Polska Miedź
2.  Toyota Motor Manufacturing Polska
3.  Volkswagen Poznań
4.  Mercedes-Benz Polska
5.  Polskie Linie Lotnicze LOT
6.  TVN
7.  Polska Grupa Energetyczna
8.  Samsung Electronics Polska
9.  PGNiG
10.Grupa Żywiec
11.Siemens
12.Tauron Polska Energia
13.Man Bus
14.ThyssenKrupp Energostal
15.Kompania Piwowarska
16.Philips Lighting Poland
17.Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
18.Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
19.Skoda Auto Polska
20.RWE Polska

INFOGRAFIKA RANDSTAD AWARD 2013

 

 Więcej

====================================================================================

Wyniki badania 2012

Zwycięzcą badania Randstad Award 2012 została stacja TVN. Drugie miejsce zajęły Polskie Linie Lotnicze LOT, a trzecie Mercedes-Benz Polska. Wyniki największego na świecie badania nt. employer branding ogłoszono podczas uroczystej gali 15 marca br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. To druga edycja projektu, wyłaniającego najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce.

Zwycięzcy zostali wyłonieni spośród 150 największych firm działających na polskim rynku, na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród ponad 7 000 respondentów (potencjalnych pracowników). Ankietowani wybrali TVN ze względu na czynniki takie, jak wysokie wynagrodzenie, możliwości na przyszłość, stabilna sytuacja finansowa i silne kierownictwo. Polskie Linie Lotnicze LOT uzyskały najlepsze wskaźniki w kategoriach takich jak możliwości na przyszłość, interesująca praca oraz wysokiej jakości szkolenia. Mercedes-Benz był z kolei wyróżniany m.in. za silne kierownictwo. 

Prócz zwycięskiej trójki, na pierwszych 20 miejscach rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodawców „Randstad Award 2012” znalazły się firmy:

1. TVN SA
2. PLL LOT SA
3. Mercedes-Benz Polska
4. Volkswagen Poznań
5. KGHM Polska Miedź SA
6. Samsung Electronics Polska
7. Toyota Motor Manufacturing
8. Tauron Polska Energia SA
9. Volvo Polska
10. Siemens
11. Kompania Piwowarska SA
12. Philips Lighting Poland SA
13. PGNiG SA
14. Grupa Żywiec S.A.
15. Telewizja Polska SA
16. L'Oreal w Polsce
17. Polska Grupa Farmaceutyczna SA
18. LG Electronics Mława Sp. z o.o.
19. Elektrownia Połaniec SA – Grupa GDF Suez Energia Polska
20. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA


Sondaż przeprowadzony został w listopadzie 2011 roku pośród 7000 potencjalnych pracowników. Obejmuje takie aspekty zatrudnienia, jak innowacyjność, przyjazna atmosfera pracy, zapewnienie wsparcia w postaci szkoleń czy korzystne warunki finansowe. Wyniki pokazywały jednocześnie które czynniki są najistotniejsze dla pracowników przy wyborze przyszłego pracodawcy.

W tej edycji badania ankietowani spośród wszystkich aspektów branych pod uwagę przy wyborze pracodawcy, na pierwszym miejscu wskazali wysokość wynagrodzenia. Badanie odnotowało jednak różnicę w odpowiedziach na pytanie o wskazanie 5 najistotniejszych czynników wyboru pracodawcy. Tu, odmiennie do wyników z poprzedniej edycji, respondenci najchętniej wskazywali przyjazną atmosferę pracy. Wynagrodzenie zajęło miejsce drugie, odnotowując spory spadek procentowy we wskazaniach w porównaniu do odpowiedzi z poprzedniej edycji.
 
Badanie Randstad Award pokazało również nastawienie pracowników do poszczególnych branż. W opinii respondentów, najbardziej atrakcyjną branżą jest elektrotechnika. Badani cenią tu głównie możliwość uczestnictwa w wysokiej jakości szkoleniach (31% respondentów) oraz perspektywy na przyszłość (25%). Pozytywnie oceniane są również takie sektory, jak energetyka i ciepłownictwo. Argumentami podawanymi za pracą w tych branżach są wysokie wynagrodzenie (30%), stabilność zatrudnienia (29%), a także możliwość zachowania równowagi między pracą a życiem osobistym (24%). Na trzeciej pozycji uplasowała się branża motoryzacyjna, atrakcyjna dla respondentów ze względu na oferowane szkolenia i interesujący charakter pracy (po 22% respondentów).

Ranking wskazał nie tylko najlepiej postrzegane przez pracowników firmy, ale także firmy najbardziej znane. W tej kategorii zwyciężyła kolejno Poczta Polska, Telekomunikacja Polska SA oraz Tesco Polska.

Narzędziem wskazanym jako najczęściej wykorzystywane do poszukiwania pracy był Internet. Na kolejnych miejscach znalazły się reklamy w gazetach, firmy pośredniczące w zatrudnieniu, spotkania biznesowe. Media społecznościowe zajęły w tym zestawieniu ostatnią pozycję. Te trzy pierwsze kanały najchętniej wykorzystywane są przez kobiety. Mężczyźni natomiast częściej do szukania zatrudnienia wybierają spotkania biznesowe oraz media społecznościowe.

======================================================================================

Wyniki badania 2011

W pierwszej polskiej edycji rankingu Randstad Award 2011 zwyciężyła telewizja TVN. Kolejne miejsca zajęły Toyota Motor Manufacturing Poland i Vattenfall Poland.

Ankietowani wybrali TVN ze względu na czynniki takie jak wysokie wynagrodzenie, możliwości na przyszłość, stabilna sytuacja finansowa i silne kierownictwo. Toyota Motor Manufacturing Poland uzyskała najlepsze wskaźniki w kategoriach takich jak przyjazna atmosfera pracy, równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym oraz wysokiej jakości szkolenia.    

W top 20 najbardziej atrakcyjnych pracodawców rankingu Randstad Award znalazły się firmy:

1.  TVN
2.  Toyota Manufacturing Poland
3.  Vattenfall Poland
4.  Mercedes-Benz Polska
5.  KGHM Polska Miedź
6.  Volvo Polska
7.  Samsung Electronics Polska
8.  Volkswagen Poznań
9.  Telewizja Polska
10. Polska Grupa Energetyczna
11. Siemens
12. PGNiG
13. L’Oreal w Polsce
14. Skanska
15. Żywiec
16. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
17. Tauron Polska Energia
18. Philips Lighting Poland
19. Nestlé Polska
20. Renault Polska

Ranking wskazał nie tylko najlepiej postrzegane przez pracowników firmy, ale także te najbardziej znane. W tej kategorii zwyciężyła Poczta Polska – wskazało ją niemal 4 na 5 respondentów badania (79%). Kolejne pozycje zajęła Telekomunikacja Polska – 78% i Cyfrowy Polsat – 69%. TVN, zwycięzca całego rankingu, uplasował się na 9 pozycji z rozpoznawalnością na poziomie 64%.  

Badanie Randstad wskazało także takie aspekty jak najważniejsze czynniki przy wyborze pracy czy najlepiej postrzegane branże. 72% respondentów odpowiedziało, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze pracy jest wysokie wynagrodzenie. Na kolejnych pozycjach znalazły się: przyjazna atmosfera pracy (59%), stabilność zatrudnienia (55%), stabilna sytuacja finansowa firmy (49%) i interesująca praca (45%).  

Najbardziej atrakcyjną z punktu widzenia pracowników branżą jest energetyka i ciepłownictwo. Wskazało ją połowa respondentów. Tuż za nią plasuje się motoryzacja (48%) i przemysł elektrotechniczny (45%).