Outsourcing płac

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie outsourcingu płac. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za naliczanie wynagrodzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Twojej firmy. Outsourcing płac w Randstad jest usługą zapewniającą poufność, bezpieczeństwo i fachową opiekę specjalistów.

Outsourcing kadr

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie outsourcingu kadr. Oferujemy prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Twojej firmy. Outsourcing kadr w Randstad to przede wszystkim dostęp do konsultacji z wykwalifikowanymi specjalistami ds. kadr.

Korekty ZUS

Oferujemy kompleksowe korygowanie deklaracji ZUS – Korekty ZUS. Na rzecz Twojej firmy będą pracować doświadczeni specjaliści, którzy poprowadzą proces aż do momentu uzyskania zaświadczenia z ZUS o zakończonych postępowaniach korygujących. Korekty ZUS to usługa zapewniająca bezpieczeństwo procesów prawidłowego przetworzenia dokumentacji pracowników Klienta w ZUS.

PIT 8C

Usługa obejmuje sporządzanie rocznych informacji PIT 8C o wypłaconych przez Klienta świadczeniach rzeczowych oraz pieniężnych, od których Klient nie był zobowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Audyt dokumentacji kadrowej

Zweryfikujemy i dostosowujemy funkcjonującą w Twoim przedsiębiorstwie dokumentację do wymogów obowiązującego prawa pracy. Audyt dokumentacji jest jednym ze stałych elementów administrowania dokumentacją kadrową.

Opracowanie regulaminów

W ramach usługi, oferujemy zarówno opracowanie nowych regulaminów pracy, jak i przegląd już funkcjonujących dokumentów oraz ich dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów. Opracowanie regulaminów to usługa w szczególności cenna dla firm które nie miały wcześniej obowiązku tworzenia takiej dokumentacji.