HR Consultancy rozwiązania dla Twojej firmy.

kreujemy pozytywne doświadczenia Twoich pracowników, podwyższając jednocześnie efektywność Twojej firmy.

HR Consultancy

znamy Twoje potrzeby i wspieramy Cię w wyborze najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy.

assessment center

Audyt kompetencyjny to efektywna metoda oceny kompetencji i potencjału. Audyt daje pełen obraz predyspozycji zawodowych i zdolności człowieka, jest narzędziem wspierającym Cię w dokonywaniu właściwych wyborów personalnych. 

sprawdź szczegóły

development center

Jest to najbardziej efektywna metoda diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych pracowników, służąca do planowania ich rozwoju. Składa się na nią wielowymiarowy proces prowadzący do oceny kompetencji istotnych na danym stanowisku pracy 

sprawdź szczegóły

testy psychometryczne

Mamy dla Ciebie kwestionariusz oceny osobowości zawodowej  Facet5. Jest to narzędzie wspierające proces diagnozy i oceny kompetencji oraz sposobu funkcjonowania pracowników w środowisku pracy.

sprawdź szczegóły

szkolenia

Przygotowaliśmy dla Ciebie szkolenia wchodzące w skład naszej akademii rekrutacji i akademii managera. Prowadzimy warsztaty rozwijające kompetencje przyszłości oraz szkolenia z umiejętności miękkich. Ciągły rozwój Twoich pracowników jest dla nas bardzo ważny. 

sprawdź szczegóły

wszystkie usługi HR Consultancy dla Ciebie

skontaktuj się z nami

przyciąganie i dobór

 • strategia employer brandingowa

  stworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy i wsparcie w jego egzekucji

 • akademia randstad

  akademia, w której przygotowujemy pracowników do pracy u danego klienta dając możliwość przekwalifikowania się kandydatom z zewnątrz, bądź w ramach firmy danego klienta

 • assessment center

  narzędzie wspierające proces selekcji kandydatów, mające na celu zintegrowaną ocenę ich kompetencji

 • testy psychometryczne i kwestionariusze

  narzędzia tj.: Facet 5 wspierające proces selekcji kandydatów, mające na celu głębsza diagnozę kompetencji  w oparciu o badanie cech osobowości lub zdolności werbalnych, liczbowych, myślenia indukcyjnego

rozwój kompetencji pracowników

 • ocena 360 lub 180

  przygotowanie i przeprowadzeni oceny kompetencji pracownika/ków z wybranej perspektywy 180 (specjaliści)/360 (managerowie)

 • development Center

  narzędzie diagnozy wspierające proces rozwoju pracownika w organizacji,

 • team development tools

  grupowa metoda doskonalenia współpracy w zespołach z wykorzystaniem narzędzi kwestionariuszowych

 • szkolenia wprowadzające i doskonalące

  Wsparcie w konstruowaniu efektywnych szkoleń wprowadzających dla nowych pracowników

  Warsztaty  doskonalące umiejętności i kompetencji pracowników w zakresie umiejętności managerskich, specjalistycznych - selekcji kandydatów i zwiększających efektywność własną -  asertywność, zarządzanie sobą w czasie

efektywność pracowników i firmy

 • systemy wynagrodzeń

  Wsparcie firm w tworzeniu i weryfikacji systemów wynagrodzeń (wynagrodzenia podstawowe, bonusy, benefity)

 • HRBP "do wynajęcia"

  Outsourcing usługi HRBP dla firm, które nie posiadają takiego stanowiska lub działu HR. Zakres obowiązków ustalany jest indywidualnie

 • warsztat „Total talent strategy” (TTS)

  Warsztaty dla kadry zarządzającej klienta, pozwalające na stworzenie lub zrewidowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi

 • zarządzanie celami (MBO)

  Wsparcie firm w tworzeniu i weryfikacji istniejących systemów zarządzania celami

 • Crunchr – narzędzie do analityki HR

  Crunchr to rozwiązanie online do raportowania danych HR. Pozwala lepiej analizować, prognozować i podejmować lepsze decyzje personalne w oparciu o dane

zaangażowanie pracowników

 • badanie zaangażowania

  obiektywne, zewnętrzne badanie ankietowe pokazujące, poziom zaangażowania, opinie i nastroje pracownicze w kluczowym dla klienta zakresie

 • randstad plus

  platforma benefitowa dla pracowników tymczasowych z możliwością samodzielnego zakupu lub dofinansowanie ze strony pracodawcy (medicover, ok system)

 • outplacement indywidualny i grupowy

  warsztaty mające na celu wsparcie na rynku pracy poprzez stworzenie profesjonalnego portfolio zawodowego (CV, LM), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, włączenie osób outplacementowanych do procesów rekrutacyjnych toczących się w Randstad

 

skontaktuj się z nami:

  

Beata Wolska - HR Projects Coordinator

tel. 501 324 973
mail: beata.wolska@randstad.pl

  

Magdalena Skowrońska - HR consultancy advisor / reward expert

tel. 691 305 208
mail: magdalena.skowronska@randstad.pl