outplacement, doradztwo zawodowe

celem outplacementu jest pomoc osobom, które utraciły zatrudnienie, w odnalezieniu się na rynku pracy, przygotowanie ich do nowej rzeczywistości zawodowej oraz znalezienie innych możliwości zatrudnienia.

randstad HR Consultancy

  • oferuje usługi outplacementu indywidualnego
    (pomoc pojedynczym pracownikom zwalnianym z pracy) oraz

  • outplacementu grupowego
    (dedykowany pracownikom zwalnianym grupowo).

program outplacementu obejmuje następujące obszary

  • wsparcie psychologiczne dla zwalnianego pracownika pomoc w emocjonalnej akceptacji faktu utraty pracy, budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby itp.

  • sesja szkoleniowa - nauka przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, praktyczne metody poszukiwania pracy, zapoznanie z trendami na rynku pracy

  • indywidualne doradztwo zawodowe - analiza dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, informacje na temat mocnych i słabych stron osoby, feedback po spotkaniach rekrutacyjnych

  • aktywne wsparcie w poszukiwaniu pracy - opracowanie strategii, przygotowanie listy potencjalnych pracodawców, rekomendowanie kandydatów do klientów randstad, itp.

Beata Wolska - HR Projects Coordinator

 

tel. 501 324 973
mail: beata.wolska@randstad.pl