Z przyjemnością informujemy, że Randstad Holding nv dołączył do 2015 Dow Jones Sustainability Indices. Założony w 1999 roku DJSI jest pierwszym globalnym indeksem odnotowującym wiodące firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju, działającym w oparciu o analizy czynników finansowych, środowiskowych, społecznych i zarządzania RobecoSAM’s. Jesteśmy jedyną firmą z branży HR, która jest członkiem Professional Services industry of the DJSI world i DJSI Europe indices.

„Cieszę się, że nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez DJSI.” komentuje Jacques van den Broek, dyrektor zarządzający Randstad Holding. „Zawsze dążyliśmy do zrównoważonego rozwoju i zabezpieczenia rentowności firmy, jednocześnie biorąc pod uwagę interesy wszystkich zainteresowanych stron. Oczekujemy, że to wyróżnienie będzie cennym sygnałem dla naszych klientów, kandydatów, pracowników, inwestorów i innych interesariuszy. W kolejnych latach zamierzamy wzmacniać ideę zrównoważonego rozwoju w naszej firmie.”

Więcej informacji o tym jak kreujemy wartości poprzez zrównoważony rozwój biznesu można znaleźć w rocznym raporcie Randstad:
www.randstadannualreport.com
a także na stronie:

www.randstad.com/sustainability.

Więcej informacji o DJSI: www.sustainability-indices.com