23 września 2015 r. odbył się finał jubileuszowej X edycji konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Podczas uroczystej gali, zostali ogłoszeni laureaci plebiscytu promującego i wyróżniającego osoby zarządzające finansami przedsiębiorstw. To liderzy, którzy cechują się profesjonalizmem, etyką i skutecznością w działaniu, będący równocześnie biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy.

Nadesłane zgłoszenia były oceniane w dwóch kategoriach:

  • Dyrektor Finansowy Dużych Przedsiębiorstw

W tej kategorii Kapituła Konkursu doceniła Marka Gruszeckiego – Członka Zarządu ds. Finansowych w firmie Quad/Graphics Europe za realne przyczynienie się do poprawy sytuacji finansowej spółki, restrukturyzacji jej zadłużenia oraz wzrostu wartości. Zwycięzca okazał się również cennym partnerem dla udziałowców podczas przekształceń własnościowych spółki. Obok biznesu potrafił dostrzec, docenić i zrozumieć rolę pracowników w budowaniu pozycji firmy.

  • Dyrektor Finansowy Małych i Średnich Firm

Beata Ewa Janowska, Dyrektor Finansowa firmy Conbelts Bytom została wyróżniona w tej kategorii za restrukturyzację finansów firmy, która znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji i walczyła o przetrwanie. Przyczyniła się ona także do osiągnięcia porozumienia oraz utrzymania współpracy z wierzycielami. Sprawiła, że pracownicy firmy zaczęli doceniać i właściwie postrzegać kwestię finansów, co wraz ze zmianą kultury organizacyjnej, wydatnie wpłynęło na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Kapituła jubileuszowej X edycji konkursu Dyrektor Finansowy Roku, przyznała również wyróżnienie w kategorii Dużych Przedsiębiorstw, które otrzymał Adam Żołnowski, 
Wiceprezes ds. Finansowych DCT Gdańsk. Doceniono jego wkład w budowę wartości firmy wykraczający poza sferę finansów, a także szerokie spojrzenie, uwzględniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa w regionie. Adam Żołnowski odniósł sukces, jako finansista, menedżer, a także lokalny patriota, przyczyniając się między innymi do usprawnienia funkcjonowania portu w Gdańsku.

Randstad był partnerem tegorocznej edycji konkursu. Paweł Borowy, Dyrektor Finansowy Randstad wystąpił podczas gali w roli eksperta w panelu dyskusyjnym "Od kontrolingu finansowego do partnerstwa biznesowego – wyzwania i perspektywy dla nowoczesnego CFO".

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.dyrektorfinansowyroku.pl