deklaracja

Powrót do miejsc pracy i przedefiniowanie przyszłości pracy jest kluczem do zapewnienia zdrowia i komfortu pracowników oraz wsparcia ożywienia gospodarczego. Sojusz „Bezpieczny powrót do pracy” zainicjowany przez Randstad, The Adecco Group i ManpowerGroup w marcu 2020 roku z powodzeniem rozszerzył zasięg i sieć partnerów uczestniczących w programie. Teraz przewodzi mu globalne stowarzyszenie zrzeszające firmy z branży HR - World Employment Confederation (WEC). Jako lider tego sojuszu WEC będzie nadal angażować w działania na poziomie kraju organizacje i podmioty sektora prywatnego, ściśle współpracując z władzami i zainteresowanymi stronami, w celu wspierania bezpiecznego powrotu do pracy dla pracowników i biznesu na całym świecie, wzmacniając kluczową rolę firm z branży HR w rozwoju stabilnego rynku pracy oraz stymulowaniu ożywienia gospodarczego w poszczególnych państwach w okresie po zakończeniu epidemii COVID-19. Aby uzyskać więcej informacji lub dołączyć do Sojuszu, wejdź na stronę: wecglobal.org.

bezpieczny powrót do pracy kluczem do ożywienia gospodarczego po pandemii

Kryzys związany z pandemią COVID 19, a w konsekwencji częściowe lub całkowite zawieszenie działalności gospodarczej na wielu rynkach, stanowią bezprecedensowe wyzwanie dla ludzi i światowej gospodarki. Władze wprowadzają niespotykane dotąd kroki, które pomóc mają zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Niemniej jednak, wielu przedsiębiorców z wielu różnych branż wciąż walczy o przetrwanie, ogromna liczba ludzi traci pracę i stoi w obliczu poważnej niepewności finansowej. W dodatku pandemia jeszcze się nie skończyła i jej wpływ będzie odczuwalny przez wiele lat. Jedno jest pewne: świat pracy nigdy nie będzie już taki sam.

szukasz rozwiązań na trudne czasy?

porozmawiaj z ekspertami