usługi aplikacyjne

DevOps Engineer - SAN/Storage

 • Praktyczne doświadczenie (min. 1 rok) w rozwiązaniach pamięci masowych związanych z NetApp, HP i DellEMC,
 • Obeznanie w korporacyjnym środowisku SAN i pamięci masowej,
 • Wiedzę z zakresu administracji SAN (urządzenia Brocade).
aplikuj

Senior SAS Engineer - KYC SAS Platform

 • powyżej 2 lat doświadczenia doświadczenia w zarządzaniu/administracją SAS , w tym Environment Manager, CAS, MAS (preferowane doświadczenie SAS Viya),
 • doświadczenie w integracji SAS z już istniejącą infrastrukturą,
aplikuj

Senior Dev Engineer - KYC SAS Platform

 • doświadczenie w zarządzaniu/administracją aplikacjami lub w roli administratora OS RHEL,
 • doświadczenie w pracy z Docker (Kubernetes/Openshift),
 • umiejętność pisania skryptów w Python,
aplikuj

Devops Engineer - Cloud Connect External Networks

 • doświadczenie we wdrażaniu chmury i usług infrastrukturalnych (trasy Azure Express, Amazon VPN itp.),,
 • znajomość platform orkiestrowych takich jak Terraform, Ansible, Saltstack, Chef, Puppet, Azure Automation, Google Cloud Deployment Manager, AWS Cloud formation itp,,
aplikuj

Atlassian Specialist

 • co najmniej 2 lata doświadczenia jako administrator lub developer Confluence,
 • doświadczenie z narzędziem Jira,
 • doświadczenie z obsługi GiT.
aplikuj

Senior Subject Matter Expert – NetApp File Services

 • detailed knowledge of Files Services (NetApp, Eternus SAN, Cloud Storage),
 • Good knowledge of Microsoft Windows Server 2012R2, 2016, 2019 (including DFS, Print Management),
 • Good knowledge and experience in Vulnerability and Patch Management (SCCM, Nessus).
aplikuj

Senior Subject Matter Expert – Storage & Backup

 • good experience with administration of data backup and storage systems in a large, complex environment,
 • experience with installation, maintenance and upgrade of data storage and backup hardware and software,
 • knowledge of NetBackup, Backup Exec, Veeam backup and recovery software products.
aplikuj

Senior SME - rekrutacja zdalna

 • znajomości Computer Device Management (GPOs, AppSense),
 • znajomości Global Software Build,
 • znajomości wdrażania oprogramowania SCCM.
aplikuj

inżynier testów

 • znajomość jednego z języków programowania: Java, Python lub umiejętność korzystania z frameworku do automatyzacji testów: WebDriver Selenium,
 • mile widziana znajomości HTML/XHTML, selectorów CSS, XPath,
 • znajomości języka zapytań SQL.
aplikuj

tester

 • umiejętność korzystania z frameworku do automatyzacji testów: WebDriver Selenium poparte doświadczeniem,
 • znajomość języka zapytań SQL,
 • umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów projektowych i przywiązywania uwagi do detali,
 • doświadczenie w pracy z web serwisami
aplikuj

IT Analyst

 • software development process and relational databases knowledge
 • experience with SOAP, REST, integration issues,
 • knowledge of UML and BMPN,
 • good command of English,
 • ability to create technical documentation,
 • knowlegde of Regexp, JSON ,OS Linux would be a plus.
aplikuj

Data Engineer

 • dobra znajomości Scala lub Javy,
 • doświadczenie w utrzymaniu i rozwoju rozproszonych systemów i klastrów zarówno dla danych wsadowych, jak i strumieniowych (S3/Spark oraz Kafka/Flink),
 • doświadczenie w migracji i transformacji danych,
 • doświadczenie w budowaniu złożonych potoków danych.
aplikuj

Data Scientist, Katowice

 • Knowledgeable about machine learning techniques and willingness to keep the knowledge up-to-date,
 • Strong programming skills in Python (Pandas, Numpy & scikit-learn), R, SQL are a must,
 • You are experienced in explaining complicated analysis to a non-technical audience with your storytelling and data visualization skills,
 • You have an in-depth understanding of algorithms like Random Forests, Neural Networks, reinforcement learning.
aplikuj

Data Scientist, Warszawa

 • Knowledgeable about machine learning techniques and willingness to keep the knowledge up-to-date,
 • Strong programming skills in Python (Pandas, Numpy & scikit-learn), R, SQL are a must,
 • You are experienced in explaining complicated analysis to a non-technical audience with your storytelling and data visualization skills,
 • You have an in-depth understanding of algorithms like Random Forests, Neural Networks, reinforcement learning.
aplikuj

Fullstack Dev Engineer

 • You have strong programming skills in Scala (or another Functional Programming language) or Java,
 • You have demonstrable experience producing reusable code components and libraries leveraged by multiple projects,
 • You have strong knowledge of data-related algorithms and problem-solving skills,
 • You have good operating system knowledge and solid understanding GIT, CI/CD.
aplikuj

FullStack Developer Engineer

 • You have strong programming skills in Scala (or another Functional Programming language) or Java,
 • You have demonstrable experience producing reusable code components and libraries leveraged by multiple projects,
 • You have strong knowledge of data-related algorithms and problem-solving skills,
 • You have good operating system knowledge and solid understanding GIT, CI/CD.
aplikuj

masz pytania?