10 elementów atrakcyjnego miejsca pracy

Kuchnia, parking, wygodny dojazd – to podstawowe udogodnienia, które doceniają pracownicy. Wyniki tegorocznej, 5. polskiej edycji Randstad Award pokazują, o co jeszcze mogą zadbać firmy by stać się bardziej atrakcyjnym miejscem pracy.

Blisko 2/3 Polaków uważa wynagrodzenie za najważniejszy aspekt decydujący o atrakcyjności pracodawcy – takie wyniki przynosi polska edycja Randstad Award 2015. Jednak nawet te firmy, które obecnie nie mogą sobie pozwolić na podniesienie pensji, mają możliwość zwiększenia satysfakcji pracowników wprowadzając udogodnienia w miejscu pracy. Badanie pokazuje, że dla pracowników istotne są też najbardziej podstawowe kwestie: najważniejszym czynnikiem, wymienionym przez aż 78% badanych, jest wygodny dojazd, a prawie połowie badanych szczególnie zależy na czystości miejsca pracy. W dalszej kolejności respondenci doceniają możliwość korzystania z urządzeń kuchennych i spożywania posiłków w przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Co ciekawe istotne okazują się również mniej podstawowe udogodnienia. Tyle samo osób, które doceniają dostęp do kuchni wskazuje, jako istotny benefit dostęp do miejsca parkingowego (28%), a tylko nieco mniej osób docenia aranżację biura w sposób, umożliwiający pracę i rozmowy telefoniczne w skupieniu.

różnorodne potrzeby

Wprowadzając udogodnienia warto wziąć pod uwagę różne preferencje poszczególnych grup pracowników. Badanie pokazuje, że kobiety częściej niż mężczyźni zauważają czystość miejsca pracy, a także lokalizację blisko przedszkoli i szkół. Z kolei najmłodsi pracownicy (18-24 lata) zdecydowanie docenią stołówkę, bistro lub sklep, w którym mogą nabyć przekąski lub zjeść obiad. Oczekują oni również miejsca, którym można odpocząć i się zrelaksować, a także docenią lokalizację siedziby firmy w prestiżowym budynku. Najstarszym pracownikom, w wieku 45-65 lat, częściej niż innym zależy na wygodnym dojeździe. Również specyfika codziennie wykonywanych zadań wpływa na preferencje odnośnie miejsca pracy. Osoby z wyższym wykształceniem oraz menedżerowie bardziej niż inni cenią sobie przestrzeń, w której mogą wykonywać telefony na osobności i pracować w skupieniu, zależy im także bardziej na miejscu parkingowym. Pracownicy produkcji doceniają za to dostęp do stołówki lub możliwość korzystania z pomieszczeń do przygotowania i spożywania posiłków, a także miejsce do odpoczynku.

„Nie tylko wynagrodzenie i inne twarde aspekty zatrudnienia mają znaczenie dla pracowników. Firmy, które nie mają obecnie możliwości podniesienia wynagrodzeń, mogą zwrócić większą uwagę na atrakcyjność warunków samego miejsca pracy. Niezależnie od tego, czy jest to biuro, czy zakład produkcyjny, czasem nawet niewielka inwestycja w wymienione udogodnienia, może podnieść satysfakcję pracowników i przyciągnąć kandydatów do pracy.” – podsumowuje Kajetan Słonina, Dyrektor Zarządzający Randstad Polska.

informacje o badaniu:

Randstad Award to największy na świecie projekt badawczy dotyczący wizerunku pracodawcy i czynników atrakcyjności pracodawców. Pierwsze badanie przeprowadzono w 2000 roku w Belgii. Dziś obecne jest już w 23 krajach i obejmuje 225 000 respondentów. W tym roku ma piątą edycję w Polsce. W naszym kraju badanie objęło 150 największych pracodawców oraz 9000 respondentów, reprezentatywnych dla polskiego społeczeństwa (pod względem wieku, płci, wykształcenia, regionu), zdolnych do pracy Polaków, w wieku od 18 do 65 lat, zarówno uczących się, pracujących, jak i poszukujących pracy. Badanie było przeprowadzone w okresie od września do grudnia 2014 r. za pomocą ankiet on-line przez międzynarodowy instytut badawczy ICMA.

< powrót do poprzedniej strony