10 pozapłacowych sposobów na docenienie pracownika

Z prowadzonych przez nas badań Randstad Employer Brand Research wynika, że najczęściej na ocen atrakcyjności miejsca pracy wpływają bezpieczeństwo zatrudnienia i wynagrodzenie. W regionach, w których sytuacja ekonomiczna firm nie należy do najlepszych, menedżerowie i właściciele mniejszych przedsiębiorstw oferując większe wynagrodzenie mogą spowodować ryzyko utraty płynności firmy.

Jednak nie tylko wynagrodzenie może motywować pracowników i wspierać pozyskiwanie najlepszych talentów na rynku pracy:

  1. Elastyczne formy pracy, w tym m.in. praca zdalna z domu raz w tygodniu lub bardziej elastyczne godziny pracy wygodne dla pracownika, zamiast typowej pracy od 8:00 do 16:00.
  2. Szerokie możliwości szkoleń - zarówno w firmie, jak i poza nią, umożliwiające pracownikom uzyskanie certyfikatów zawodowych itp.
  3. Wyrazy uznania dla wyróżniających się pracowników – począwszy od emaili z gratulacjami (z kierownikami w ‘polu do wiadomości’), przez odręcznie przygotowane pochwały, dyplomy, wyróżnienia, aż po wspominani o sukcesach poszczególnych członków zespołu w trakcie comiesięcznych spotkań.
  4. Dodatkowy dzień wolnego (poza limitem urlopowym) jako nagroda za pomyślne ukończenie projektu.
  5. Wydarzenia w firmie, które zwiększają morale pracowników i tworzą przyjazną atmosferę w miejscu pracy, np. dzień międzynarodowej kuchni, gdy każdy z pracowników przynosi specjały charakterystyczne dla kuchni swojego regionu, kraju.
  6. Zindywidualizowane bonusy, uwzględniające zainteresowania poszczególnych pracowników – np. karnet do siłowni czy bilet do teatru.
  7. Odskocznia od codziennych zadań – niektórzy pracownicy przejawiają zawodowe zainteresowania, które różnią się od ich codziennego zakresu pracy, warto więc dołączać ich do niektórych zadań przy projektach prowadzonych przez inne działy.
  8. Miesięczne lub kwartalne nagrody przyznawane na regularnych spotkaniach w gronie wszystkich pracowników firmy.  Na takich spotkaniach prezentowane przykłady zrealizowanych z sukcesem projektów, a doceniani pracownicy przedstawiani są jako liderzy, którzy mogą być wsparcie dla innych pracowników.
  9. Stwarzanie okazji do zaangażowania w działania wolontariackie – może to być nie tylko przerwą w pracy, ale przede wszystkim okazją do integracji zespołu i wzmacniania morale.
  10. Rotacja na stanowiskach pracy – w firmach, które mają swoje oddziały w wielu miejscach w kraju lub na kontynencie, pracownikom można zaproponować możliwość zmiany lokalizacji na tydzień lub miesiąc. Zmiana środowiska pracy może wzmocnić motywację pracowników.

Nagrody, zarówno pieniężne, jak i pozapłacowe, to sposób na pokazanie swojego uznania dla pracowników za ich ciężką pracę. Jak deklarują zatrudnieni, premie i podwyżki są najlepszy sposobem na motywację, ale w rzeczywistości często to pozapłacowe działania mają największy wpływ na morale kadry, budując dobrą atmosferę w miejscu pracy.

< powrót do poprzedniej strony