5 największych wyzwań w zarządzaniu pracownikami w 2017 roku

Działy HR w firmach mają wiele zadań do wykonania, ale rekrutacja i utrzymywanie zatrudnienia są jednymi z najtrudniejszych. Z badań opracowanych przez Society for Human Resource Management wynika, że zarządzanie talentami w firmach w najbliższej perspektywie będzie największych wyzwaniem dla specjalistów z branży.

1. sprawiedliwe docenianie pracowników

Pracownicy nieustannie dążą do zapewnianie godnych warunków życia sobie i swoim rodzinom. Gdy uważają, że ich wynagrodzenie jest niewystarczające, nie wahają się tego sygnalizować. Z badań Randstad wynika, że zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach płaca wciąż jest  najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na satysfakcję z wykonywanej pracy. Stwarza to trudności dla zarządzających działami kadr, bo z jednej strony ich zadaniem jest dbanie o pracowników, z drugiej – racjonalizacja kosztów. Ponadto istotnym jest trafne wskazywanie talentów w firmie, niezbędnych dla jej rozwoju.

2. kurczący się rynek najlepszych specjalistów

Gdy pod koniec poprzedniej dekady znaczący rosła stopa bezrobocia na świecie, pracodawcy bez problemu mogli znaleźć najlepszych specjalistów na rynku, bo liczba kandydatów na wolne stanowiska była bardzo duża. Sytuacja zmieniła się diametralnie, a w niektórych krajach stopa bezrobocia spadła poniżej 5%. Powoduje to trudności w szukaniu i zatrudnianiu najlepszych specjalistów. Jeśli firma nie może więc zaoferować wyjątkowo atrakcyjnego wynagrodzenia, może rozważyć inne formy pozapłacowe, które pracownicy mogą docenić, np. elastyczne godziny pracy lub system pracy zdalnej.

3. nieatrakcyjna kultura organizacyjna

Młodsi pracownicy, szczególnie millenialsi, oczekują zupełnie innego środowiska pracy, niż nieco starsze pokolenia. Większości z nich nie satysfakcjonuje praca przy biurku, odhaczenie obowiązków, osiem godzin i do domu. Szukają czegoś innego: nieskrępowanej komunikacji w firmie, elastycznych godzin pracy, zadań, które są interesującymi wyzwaniami z jasnymi celami. Firmy, które nie zaoferują tym pracownikom chociaż części wspomnianych rozwiązań, będą miały trudności w pozyskaniu kandydatów.

4. zwiększona rotacja pracowników

Zarządzający kadrami w przedsiębiorstwach coraz częściej muszą mierzyć się z wysoką rotacją pracowników. Z wyliczeń The Center for American Progress wynika, że firmy średnio muszą wydać równowartość 1/5 pensji pracownika na pozyskanie nowego, który będzie spełniał wymagania. Ten wskaźnik jest z reguły znacznie wyższy w przypadku stanowisk specjalistycznych, na których potrzebni są pracownicy bardzo dobrze wykształceni i wyszkoleni. Widać więc, że zmniejszenie rotacji jest jednym z istotnych czynników wpływających na sukces firmy.

5. brak przywództwa

Z danych Society for Human Resource Management wynika, że w przypadku najwyższych stanowisk menadżerskich rotacja osiąga najwyższe poziomy. Jest to źródłem kolejnego wyzwania dla specjalistów ds. HR: braku przywództwa w organizacji. Aby zminimalizować negatywny wpływ tego czynnika, należy opracować wspólnie z kadrą zarządzającą plan wdrażania nowych menadżerów na wypadek, gdyby dotychczasowi postanowili zmienić miejsce zatrudnienia. Nie jest to łatwe zadanie, ale przyszłość firm w bardzo dużej mierze może zależeć od tego działania.

< powrót do poprzedniej strony