co trzecia firma chce zwiększyć zatrudnienie

Kolejny kwartał utrzymuje się bardzo pozytywna sytuacja na rynku pracy – pokazują wyniki 27. edycji badania Randstad „Plany Pracodawców”.

rekordowe prognozy zatrudnienia

Końcówka lata przynosi utrzymanie bardzo optymistycznych nastrojów na rynku pracy. Wyniki 27. edycji kwartalnego sondażu „Plany Pracodawców” publikowanego przez Instytut Badawczy Randstad wskazują, że wysoka skłonność firm do zwiększania zatrudnienia, po raz kolejny osiągnęła rekordową skalę. Już 33% badanych przedsiębiorców deklaruje, że chce zatrudnić więcej pracowników w okresie kolejnych 6 miesięcy. Jest to wzrost o 2 punkty procentowe wobec minionego kwartału, a jednocześnie najwyższy poziom tych deklaracji w ponad 6-letniej historii badania.

Najczęściej zwiększenie liczby etatów jest planowane w zachodniej części Polski – gdzie aż 45% firm deklaruje takie zamiary. W obszarze branżowym największe plany zwiększenia zatrudnienia ma sektor handlu i napraw (37%), a zaraz za nim sektory produkcyjny (35%), budownictwo (34%) oraz transport i logistyka (33%).

coraz lepsza sytuacja firm mimo słabszych ocen dla gospodarki

W porównaniu do minionego kwartału, pogorszyły się oceny przedsiębiorców w obszarze oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w kolejnym półroczu. Bieżący odczyt tego wskazania wyniósł 27%. Mimo nieznacznie większej rezerwy odnośnie koniunktury kraju, kolejny już kwartał zwiększyła się liczba firm, które co najmniej dobrze oceniają swoją sytuację finansową. W odniesieniu do poprzedniego kwartału grupa ta powiększyła się o kolejne 3 punkty procentowe, licząc już 68% firm. Zaledwie 6% pracodawców ocenia się jako będące w złej lub bardzo złej sytuacji.

większa otwartość do większych podwyżek wynagrodzeń

Coraz więcej przedsiębiorców jest też skłonnych do podnoszenia wynagrodzeń pracowników. Przy braku większych rozbieżności regionalnych, zanotowano w badaniu zwiększenie planów zwiększenia wynagrodzeń z poziomu 18% do 21% badanych firm. Nadal największa grupa przedsiębiorstw (29%) planuje podwyżki nie przekraczające poziomu 4%, jednak od początku roku niemal trzykrotnie – do 14% - wzrosła liczba firm, które biorą pod uwagę również wyższe podwyżki, nawet do 9,99% pensji.

< powrót do poprzedniej strony