coraz lepsze nastroje na rynku pracy, jednak trzymamy rękę na pulsie spraw zawodowych

szukamy lepszej pracy – rotacja aż 27%!

Kolejne miesiące spada w Polsce bezrobocie. Obrazuje to wskaźnik rotacji pracowników – aż 27% ankietowanych informowało, że w ciągu ostatniego półrocza zmieniło pracę. Rotacja wzrosła o pięć punktów procentowych względem wyników z I kwartału 2015 roku. Dwiema najważniejszymi przyczynami zmiany pracy było poszukiwanie lepszych warunków zatrudnienia – tak wskazało 36% badanych - i osobiste pragnienie zmiany (27%).

„Pracownicy coraz częściej są w stanie znaleźć lepsze oferty i przenoszą się tam, gdzie warunki pracy – finansowe, ale nie tylko – są korzystniejsze. To dość czytelny sygnał dla pracodawców, którzy martwią się o swoje kluczowe kadry. Najwyższy czas o nie zadbać – zaczynając od podwyżek, choć obserwowane tempo wymiany pracowników może sugerować, że wiele firm już przespało właściwy moment na reakcję.” – komentuje Łukasz Komuda, ekspert Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i redaktor portalu Rynekpracy.org.

gotowi do zmiany pracy, bo ta jest prawdopodobna?

Mając na uwadze poprawę na rynku pracy, nie może dziwić to, że 73% badanych sądzi, że w ciągu półrocza znajdzie inne zajęcie, a 66% – że w takim okresie jest w stanie znaleźć podobną pracę do wykonywanej obecnie. Choć odpowiedzi polskich pracowników mówią „damy sobie radę”, nie opuszcza ich lęk przed utratą pracy - zż 34% badanych sygnalizowało taką obawę.

Jak zaznacza Agnieszka Bulik, Dyrektor ds. prawnych i public affairs Randstad: „Zaobserwowany w badaniu optymizm Polaków w ocenie szans na zdobycie nowej posady oraz pesymizm w ocenie możliwości utrzymania pracy od wielu już edycji tego sondażu są ze sobą połączone i jak najbardziej logiczne. Minione kryzysowe lata na rynku pracy oswoiły nas bowiem z faktem, że żadne miejsce pracy nie daje gwarancji zatrudnienia. Jednak utrzymująca się wysoka dynamika rotacji udowadnia, że oferty pracy są dostępne.” 

Co istotne, w całym okresie badania poziom zagrożenia utratą pracy w Polsce mimo pewnych wahań trzymał się na relatywnie wysokim poziomie i aktualnie, mimo obiektywnie nie najgorszej sytuacji na rynku pracy, lokuje się na poziomie 33,75%. Jako bezpieczniejszą swoją sytuację postrzegają osoby samozatrudnione (tylko 20% boi się utraty pracy) i zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony (32%), zaś mniej pewne przyszłości są zatrudnieni na umowę o pracę tymczasową (45%) i umowę cywilnoprawną (47%).

„Stopień odczuwania ryzyka utraty pracy oczywiście zależy od rodzaju zatrudnienia, jaki łączy nas z pracodawcą. Dlatego pracodawcy chcący zapobiec rotacji najbardziej wartościowych pracowników powinni przede wszystkim się upewnić, czy obecne kontrakty spełniają potrzebę bezpieczeństwa danych pracowników.” – komentuje Agnieszka Bulik.

work-life balance: jesteśmy zdyscyplinowani czy przyparci do muru?

20. edycja „Monitora Rynku Pracy” uwidoczniła również presję oczekiwań szefów względem wykonywania pewnych obowiązków poza regularnymi godzinami pracy. Odczuwa ją 53% badanych Polaków, a 51% przyznaje, że poza wspomnianymi godzinami faktycznie odbiera służbowe telefony i maile. Nic przeciwko wykonywaniu pewnych zawodowych obowiązków poza regularnymi godzinami pracy nie ma 43%. Z drugiej strony, 52% ankietowanych deklarowało, że w czasie pracy załatwia czasem sprawy prywatne.

68% badanych pracowników stwierdziło, że na urlopie bez problemu zapominają o pracy. Dodatkowo 60% ankietowanych zwracało uwagę na oczekiwanie pracodawców co do pozostawania na wakacjach w zasięgu telefonu i maila, a 36% – niezwłocznego odpowiadania na maile i telefony.

Z drugiej jednak strony praca zdaje się dla nas tak ważnym elementem życia, że 40% pracowników informowało, że lubi być na bieżąco i z własnej woli przegląda służbową pocztę elektroniczną, odpowiada na maile i telefony, by trzymać rękę na pulsie. Otwarte pozostaje pytanie, czy wynika to ze zinternalizowanej presji środowiska zawodowego, czy z osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy i faktu, że badani lubią to, co robią.

< powrót do poprzedniej strony