czego pragną polscy pracownicy? wyniki 6. polskiej edycji badania randstad award.

Uczestnicy największego na świecie badania w obszarze wizerunku pracodawców - Randstad Award, wskazali czynniki, którymi kierują się oceniając potencjalnych pracodawców. VI edycja badania w Polsce pokazuje, jakie są aktualne potrzeby i oczekiwania pracowników na krajowym rynku pracy.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o atrakcyjności miejsca pracy już trzeci rok pozostają wynagrodzenie i świadczenia pracownicze. Blisko 2/3 badanych wymieniło je wśród 5 najważniejszych czynników, a prawie co trzeci ankietowany także, gdy mógł wybrać tylko 1 kryterium.

Bezpieczeństwo zatrudnienia było drugim w kolejności najistotniejszym aspektem zatrudnienia. 58% badanych wymieniło je, jako 1 z 5 decydujących czynników, a 19% wskazało je w przypadku wyboru tylko jednego atrybutu miejsca pracy.  W obu tych obszarach liderem jest firma KGHM Polska Miedź, która dzięki głosom uczestników badania zdobyła wyróżnienie Randstad Award 2016.
W trójce najważniejszych aspektów znalazła się również przyjazna atmosfera pracy, wskazana przez 56% ankietowanych. To czynnik, który najbardziej zyskał na znaczeniu w porównaniu do ubiegłego roku – w 2016 roku wymieniło go o 3% ankietowanych więcej. Wśród badanych najwyższe oceny w tej kategorii zyskały Polskie Linie Lotnicze LOT, które zdobyły II miejsce w rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodawców.

"Przyjazna atmosfera pracy to czynnik, o który może zadbać każda firma, niezależnie od posiadanych środków finansowych. Kierując się tą wskazówką płynącą z badania Randstad Award 2016 warto pogłębić wiedzę - zapytać pracowników, jak oceniają ten aspekt w swoich zespołach i całym przedsiębiorstwie, a także, co można zrobić, aby uzyskać satysfakcjonujące wszystkich rezultaty w tym obszarze."  - komentuje Kajetan Słonina, Dyrektor Zarządzający Randstad Polska.

W dziesiątce najważniejszych oczekiwań ze strony pracowników znalazły się także: interesująca treść pracy wymieniona przez 46% ankietowanych i możliwość zachowania równowagi między pracą a życiem osobistym (41%). Niemal co trzeci badany doceniłby przedsiębiorstwo za jej dogodną lokalizację. Co czwartemu pracownikowi zależy na elastyczności w pracy. 1/5 badanych za atrakcyjne uznaje firmy oferujące wysokiej jakości szkolenia.

Wyniki badania pokazują także, że kobietom bardziej zależy na atrakcyjnym wynagrodzeniu i świadczeniach pracowniczych, bezpieczeństwie zatrudnienia oraz przyjaznej atmosferze pracy. Częściej niż mężczyźni liczą również na wspieranie przez pracodawcę równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym i elastycznych warunków pracy. Mężczyźni oczekują raczej interesującej treści pracy i możliwości rozwoju kariery, a także dostępu do najnowszych technologii oraz produktów i usług wysokiej jakości.
Młodsi pracownicy cenią silny wizerunek i wartości pracodawcy, są bardziej zorientowani na międzynarodową karierę oraz oczekują elastyczności w pracy. Starszym pracownikom bardziej zależy na bezpieczeństwie zatrudnienia, stabilności finansowej, a także wysokim wynagrodzeniem i świadczeniach pracowniczych.

Lepiej wykształconych motywują szanse rozwoju kariery i wysokiej jakości szkolenia. Osoby o niższym wykształceniu częściej poszukują przedsiębiorstw o stabilnej kondycji finansowej i dobrej atmosferze pracy.

< powrót do poprzedniej strony