interim solutions, interim management. nowe formy pracy tymczasowej.

interim solutions, interim management. praca tymczasowa nie taka straszna jak ją malują.

Rozwój nowoczesnych technologii, otwarcie nowych rynków zbytu, stałe dążenie do doskonałości i zmieniająca się kultura pracy doprowadziły do rozszerzenia tradycyjnej formy zatrudnienia, o zatrudnienie tymczasowe, na podstawie umowy regulowanej ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Jeszcze do niedawna forma zatrudnienia tymczasowego była kojarzona przede wszystkim z pracownikami fizycznymi, dedykowanymi do prac w zakładach produkcyjnych. Obecnie coraz częściej wykorzystywana jest przez pracodawców podczas dłuższych nieobecności etatowych menedżerów bądź specjalistów oraz w sytuacji, gdy okresowo pracodawca potrzebuje zwiększyć zatrudnienie, najczęściej w sektorze przemysłowym, finansowym lub IT.

Umowa tymczasowa z góry zakłada, że będzie to chwilowa potrzeba firmy np.:

  • w obszarze inżynierii - przy wdrożeniu nowego systemu produkcyjnego, transferze / instalacji linii produkcyjnej, przeniesieniu produkcji czy reorganizacji firmy
  • w obszarze finansów - przy wdrożeniu nowego systemu finansowo-księgowego czy zamknięciu roku
  • w  obszarze IT - przy wdrożeniu nowego systemu informatycznego, projektu IT, stworzenia czy ulepszenia oprogramowania lub jego funkcjonalności

Pracownicy sami coraz częściej wykazują zainteresowanie tego typu zleceniami, widząc w nich szansę na zdobycie cennego doświadczenia, możliwości udziału w niecodziennych projektach oraz pracy w zmiennych strukturach firmy. Dodatkowo poprzez taką formę zatrudnienia mogą sami sprawdzić siebie na danym stanowisku jak również swojego pracodawcę.

Pracodawcy najczęściej, korzystając z formy zatrudnienia terminowego wykwalifikowanych specjalistów, kierują się:

  • potrzebą zatrudniania grupy osób o rzadkich kwalifikacjach potrzebnych do realizacji konkretnych zadań,
  • gwarancją jakości dostarczanych pracowników (w projektach, gdzie kompetencje i czas odgrywają istotną rolę, możliwość wymiany pracownika niespełniającego oczekiwań może okazać się kluczem do sukcesu projektu),
  • możliwością wypróbowania pracownika i oceny jego kwalifikacji przed bezpośrednim zatrudnieniem w swoim przedsiębiorstwie,
  • ograniczeniem kosztów związanych z zatrudnieniem personelu poprzez ograniczenie kosztów przestojów czy godzin nadliczbowych,
  • własnym komfortem – to firma bezpośrednio zatrudniająca pracownika odpowiada za kwestie administracyjne i kadrowo-płacowe.
< powrót do poprzedniej strony