kierunek łódź – atuty inwestycyjne miasta

Do niedawna trzonem biznesu w Łodzi była produkcja przemysłowa. Dziś to także jeden z kluczowych ośrodków outsourcingu w Polsce. Prowadzone inwestycje infrastrukturalne oraz szeroki dostęp do wykształconej kadry, która posługuje się płynnie przynajmniej jednym językiem obcym, stały się zachętą miasta dla biznesu z sektora SSC/BPO, IT oraz R&D. Przekonują o tym autorzy raportu, który powstał we współpracy z ekspertami Randstad.

poznaj dowody na to, że łódź jest sprzyjającym miejscem do prowadzenia biznesu. pobierz raport: „destination łódź. manufacturing success” »

1) nowe miejsca pracy i siła sektora SSC/BPO

Łódź to miejsce sprzyjające rozwojowi centrów usług biznesowych oraz nowych technologii. Rośnie tam zatrudnienie w sektorze SSC/BPO, a do najbardziej poszukiwanych grup stanowisk należą: księgowość, logistyka, obsługa i wsparcie klienta – zauważa Katarzyna Potrzuska-Chwojnicka, Senior Account Manager SSC/BPO w Randstad Polska. 

2) duży potencjał edukacyjny

To miasto, którego siłę stanowi kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W samej Łodzi działa 20 uczelni wyższych, gdzie kształci się ponad 85 tys. osób. W tym 43% studentów łódzkich uczelni kształci się na kierunkach rozwijających kompetencje przydatne do pracy w centrach usług wspólnych (biznes i administracja, kierunki inżynieryjno-techniczne, językowe oraz związane z technologiami teleinformacyjnymi). 

3) rewitalizacja budynków poprzemysłowych

Działaniom rewitalizacyjnym poddawane są budynki poprzemysłowe. Miasto reaguje na zmieniające się potrzeby mieszkańców. Już istniejące powierzchnie często adaptowane są do funkcji biurowych. Lokowane są w nich także inwestycje mieszkaniowe oraz usługowe. W ten sposób dotychczas nieużytkowane przestrzenie mają szanse znów być otwarte dla mieszkańców i tętnić życiem.

Jednym z trzech priorytetowych planów rewitalizacji jest Program Nowego Centrum Łodzi (NCŁ). Zakłada on przeobrażenie śródmieścia – dzielnicy w samym sercu miasta – w przestrzeń przyjazną pracy i odpoczynkowi. Kolejne dwa projekty to – Mia100 Kamienic (odbudowa kamienic w centrum Łodzi) oraz Księży Młyn (rewitalizacja dawnej osady młyńskiej). Nowe inwestycje dążą do poprawy jakości życia mieszkańców, uatrakcyjniając jednocześnie oblicze miasta.

Z raportu raport „Destination Łódź. Manufacturing success” dowiemy się również o spadającym wskaźniku pustostanów i rosnącej aktywności deweloperskiej. Niewykorzystana przestrzeń w Łodzi waha się wokół 6%, co jest jednym z najniższych wskaźników w polskich miastach. Co ważne, łódzki rynek biurowy nadal jest atrakcyjny pod względem kosztów. Jak czytamy dalej w raporcie – średni czynsz powierzchni biurowych oscyluje wokół 12,20 EUR / m² / miesiąc. 

Anglojęzyczny raport „Destination Łódź. Manufacturing success” powstał z inicjatywy Urzędu Miasta Łódź. Merytorycznie twórców publikacji wspierają eksperci Randstad Polska oraz JLL. Raport zawiera szczegółową analizę opisanych powyżej atutów miasta.

pobierz raport: „destination łódź. manufacturing success” »

< powrót do poprzedniej strony