kontrakting przyszłością IT?

zwinność (z ang. agality) również w zakresie formy współpracy – czy umowa o pracę idzie do lamusa?  kontrakting przyszłością IT?

Rozwój nowoczesnych technologii, wirtualnego dostępu do danych, możliwości pracy zdalnej mają wpływ na zmianę oferowanych form zatrudniania w Polsce. Zagraniczne inwestycje i rosnąca liczba nowo powstałych wakatów zarówno w Ameryce, Azji, jak i w Europie doprowadziły do rozszerzenia tradycyjnej formy zatrudnienia o zatrudnienie projektowe – czasowe.

Aktualne zatrudnienie w polskim sektorze IT wynosi ok. 400 tys. osób. Z badań „Wykorzystanie technologii informacyjno- (tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2013 r." przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że prawie 10% firm w Polsce zatrudnia w swoich strukturach dedykowanych specjalistów IT. Jeszcze parę lat temu odsetek specjalistów zatrudnionych na pełen etat w firmach niekonieczne specjalizujących się w sektorze IT/ICT był wielokrotnie niższy. Na intensywny rozwój tego segmentu rynku wpływa nie tylko postęp technologiczny, lecz także finansowe wsparcie np. od zagranicznych inwestorów czy z dotacji Unii Europejskiej.

Obecnie w Polsce osoby z wykształceniem w obszarze IT notują  jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia zgodnego z kierunkiem studiów. W zawodzie pracuje aż 78% informatyków. Już teraz szacuje się, że 25% stanowisk na rynku IT nie ma pokrycia w dostępnych zasobach ludzkich. Trudności w zdobyciu wykwalifikowanej kadry odczuwają pracodawcy w całej Polsce a nawet w Europie. W roku 2014 szacowano, że w całej Unii Europejskiej brakowało do pracy 274 tys. informatyków. Za sześć lat liczba ta może wzrosnąć nawet do miliona. Niedobór talentów i związana z tym presja na wzrost wynagrodzeń najbardziej dotykają przedsiębiorstwa w sektorze IT.

Jednym z rozwiązań coraz częściej stosowanych przez polskich pracodawców w szczególności poszukujących osób na stanowiska kierownicze i specjalistyczne, jest zatrudnienie na kontrakt czyli na czas trwania projektu. Taka forma współpracy może nieść obopólne korzyści, pracodawcy dając dostęp do unikatowych kompetencji na rynku pracy a pracownikowi samodzielność i możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach rozwojowych.

atuty zatrudnienia kontraktowego dla pracodawcy:

  • zatrudnienie w momencie realnej potrzeby przedsiębiorstwa bez konieczności zwiększania liczby osób zatrudnionych na stałe,
  • dostęp do unikalnej wiedzy i kwalifikacji,
  • możliwość zakończenia współpracy w każdej chwili,
  • płatność wynagrodzenia za konkretny efekt pracy,
  • brak kosztów wynagrodzenia za chorobę i związanych z urlopem.

Obecnie kontrakting jest coraz częściej wykorzystywany przez pracodawców podczas dłuższych nieobecności etatowych menedżerów bądź specjalistów oraz w sytuacji, gdy okresowo pracodawca potrzebuje zwiększyć zatrudnienie na czas trwania projektu. Kontrakt  z góry zakłada, że będzie to chwilowa potrzeba firmy (np. przy wdrożeniu nowego systemu informatycznego, projektu IT, stworzenia czy ulepszenia oprogramowania lub jego funkcjonalności). Sami pracownicy wykazują również coraz większe zainteresowanie tego typu zleceniami, widząc w nich szansę na zdobycie cennego doświadczenia.

Zasadnicza różnica pomiędzy kontraktingiem a umową o pracę polega na formie zatrudnienia pracownika. W pierwszej mamy do czynienia ze współpracą dwóch podmiotów prowadzących własną działalność gospodarczą, w drugiej – z zatrudnieniem na podstawie umowy regulowanej Kodeksem Pracy. Kontrakting sprawdza się bardzo często w przypadku specjalistów, którzy cenią sobie własną autonomię, lubią angażować się w różnorodne projekty i dysponują kwalifikacjami pozwalającymi im na wykonanie zleconego działania, ponieważ wynagradzani są wyłącznie za efekt wykonanej pracy.

< powrót do poprzedniej strony