microsoft - najbardziej atrakcyjny pracodawca na świecie

Microsoft zdobył wyróżnienie Global Randstad Award 2015 i został uznany za najbardziej atrakcyjnego pracodawcę na świecie. 67,8% badanych wskazało, że chciałoby pracować dla tej firmy. Na drugim miejscu rankingu znalazło się Sony, a na trzecim Samsung. IT jest najbardziej popularną branżą, wskazywaną przez kandydatów - zarówno mężczyzn (69%), jak i kobiety (70%).

Jacques van den Broek, Dyrektor Zarządzający Randstad komentuje – Gratulujemy firmie Microsoft. Po raz pierwszy w 15-letniej historii Randstad Award, zwycięzca otrzymał najwyższe notowania we wszystkich ocenianych przez kandydatów kategoriach. To bardzo znaczące w kontekście dużej konkurencji między firmami, szczególnie z branży IT, w kwestii poszukiwania i utrzymywania talentów.

Przemawiając podczas ceremonii wręczenia nagród, Stijn Nauwelaerts, dyrektor zasobów ludzkich w Microsoft International powiedział - W Microsoft, dążymy do wzmocnienia każdego człowieka i każdej organizacji na świecie, by pomóc im osiągnąć więcej.  Nie moglibyśmy realizować tej misji bez naszych fantastycznych pracowników. Traktujemy to zadanie, jako nasze zobowiązanie - zarówno wobec naszych pracowników, jak i milionów naszych klientów na całym świecie - bardzo poważnie i jesteśmy szczególnie zadowoleni, że Microsoft został uznany za najlepsze miejsce do pracy zarówno przez kobiety i mężczyzn.

czynniki wyboru

Respondenci ze wszystkich krajów biorących udział w badaniu są zgodni - najbardziej istotnymi czynnikami decydującymi o atrakcyjności pracodawcy są wynagrodzenie i benefity pracownicze, bezpieczeństwo zatrudnienia i przyjazna atmosfera pracy. Jednak gdy przychodzi nam oceniać konkretne firmy, to nie te cechy pojawiają się naczęściej. Wśród trzech najczęściej wymienianych atutów konkretnych firm, wskazywanych przez uczestników badania znalazły się stabilna sytuacja finansowa firmy, zdecydowane zarządzanie i atrakcyjne szkolenia.

zostać czy odejść?

Badanie Randstad Award pokazuje, że najistotniejszym czynnikiem, decydującym o zmianie pracodawcy jest brak możliwości rozwoju kariery. Osoby, które rozważają zmianę pracy w najbliższych 12 miesiącach, jako powód najczęściej wskazują zbyt niskie wynagrodzenie. Najczęściej podawanym powodem pozostania w danej firmie, jest możliwość utrzymania równowagi miedzy życiem prywatnym i zawodowym.

informacje o badaniu:

Randstad Award to największy na świecie projekt badawczy dotyczący wizerunku pracodawcy i czynników atrakcyjności pracodawców. Pierwsze badanie przeprowadzono w 2000 roku w Belgii. Dziś obecne jest już w 23 krajach i obejmuje 225 000 respondentów. W tym roku ma 15. edycję na świecie.

Randstad Award dostarcza informacji o czynnikach atrakcyjności potencjalnego pracodawcy. Dlaczego ludzie cenią konkretną firmę lub branżę bardziej niż inne? Co motywuje ich do pozostania w firmie lub rozpoczęcia poszukiwań nowych wyzwań?

150 największych firm w każdym z 23 krajów biorących udział w badaniu rywalizuje o lokalne nagrody Randstad Award. Zwycięzca Global Randstad Award jest wybierany z listy 50 największych międzynarodowych firm, na podstawie następujących kryteriów oceny:

  • największa liczba zatrudnionych pracowników
  • przedsiębiorstwo komercyjne (nie uwzględnia się organizacji publicznych)
  • działalność na terenie, co najmniej 25 krajów
  • jednakowa nazwa firmy we wszystkich krajach
  • co najmniej 30% pracowników firmy zatrudnionych poza krajem, w którym firma posiada główną siedzibę
< powrót do poprzedniej strony