mieszane nastroje pracowników – rynek pracy nie wszystkich rozpieszcza

Nowy rok rozpoczynamy na rynku pracy z niewielkim ochłodzeniem optymizmu wśród pracowników. Jak pokazuje 22. edycja „Monitora Rynku Pracy o 2 punkty procentowe spadł poziom rotacji między firmami, a także - choć nadal relatywnie wysokie - osłabiło się przekonanie o możliwości znalezienia nowej pracy. Jednocześnie nieznacznie wzrosło poczucie prawdopodobieństwa utraty pracy. Prognozy pracowników na 2016 rok pokazują też, że tylko połowa badanych oczekuje dobrego roku w polskiej gospodarce, również tylko połowa spodziewa się podwyżki wynagrodzenia.

stale gotowi na zmiany pracy, ale ostrożniejsi

Przełom roku to okres, w którym obok świątecznego i noworocznego optymizmu pojawiają się bolączki zwiększonych wydatków. To nie wszystko – listopad i grudzień są miesiącami, w których sezonowo maleje liczba miejsc pracy. Powyższe zjawiska mogły odbić się na nastrojach pracowników badanych w najnowszej edycji „Monitora Rynku Pracy”.

Jak pokazuje raport o dwa punkty procentowe – do 24% – obniżył się w tym czasie wskaźnik rotacji pracowników w poprzedzającym badanie półroczu. Końcówka roku nie sprzyjała też bardziej aktywnemu poszukiwaniu pracy: deklarowało ją 14% badanych w Polsce, podczas gdy dalsze 17% tylko rozglądało się za potencjalnymi możliwościami zmiany pracodawcy. W poprzednim kwartale wskaźniki te były odpowiednio o 1 i 2 punkty procentowe wyższe.

Z kolei w perspektywie nadchodzących miesięcy 67% badanych w Polsce wierzyło w swoje szanse na znalezienie podobnej pracy, a 74% – w znalezienie jakiegokolwiek zatrudnienia. W ubiegłym kwartale te wskaźniki były odpowiednio o 1 i o 2 punkty procentowe wyższe. Bez zmian natomiast pozostał wskaźnik mobilności, czyli deklarowana otwartość na zmianę pracodawcy. Trzeci raz z rzędu wynosił 107 punktów.

pracownicy rezygnują z pracodawców, rzadko odwrotnie

Pozytywnym sygnałem z rynku pracy jest z kolei fakt, że w IV kwartale 2015 roku było widać jeszcze wyraźniej, że polscy pracownicy częściej sami zmieniają pracę, niż są do tego zmuszeni za sprawą zwolnienia. Przeszło 45% ankietowanych zadeklarowało, że zmiana pracy nastąpiła ze względu na znalezienie lepszych warunków u nowego pracodawcy, 31% wskazało osobiste pragnienie zmiany, a 19% – niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy (można było wskazać więcej niż jedną przyczynę). W każdym z powyższych przypadków liczba wskazań zwiększyła się, tymczasem mniej osób zmieniało pracę ze względu na restrukturyzację poprzedniej firmy (16%, w III kwartale 2015 roku: 23%).

O umiarkowanym optymizmie części badanych pracowników świadczy jednak przede wszystkim to, że zwiększył się odsetek deklarujących lęk przed utratą pracy. Silną obawę tego rodzaju sygnalizowało 10% badanych (tyle, ile w poprzedniej edycji), a umiarkowaną – 26% (wzrost o 1 pkt proc.).

2016: lepiej pracodawcom, lepiej pracownikom?

Oceniając perspektywy na rozpoczynający się rok 62% badanych Polaków oceniło, że 2015 rok był dla ich pracodawców łaskawy, a jeszcze więcej – 73% – przewidywało, że kolejny będzie dla ich firm finansowo jeszcze lepszy niż rok ubiegły. Jednak perspektywy całej naszej gospodarki pozytywnie oceniło tylko 52%.

Podobnie tylko blisko połowa badanych (49%) w Polsce miała nadzieję na podwyżkę na przełomie roku. Silniejsze oczekiwania w tym względzie miały miejsce tylko raz: w IV kwartale 2012 roku (59% spodziewało się podwyżki). Jeśli zaś chodzi o jednorazową premię roczną, to spodziewało się jej 43% ankietowanych (trzy lata wcześniej: 46%). Wyniki te w obu obszarach się umacniają, nadal jednak ponad połowa badanych nie wierzy w to, że poprawa sytuacji w ich firmie przełoży się na ich indywidualne zarobki.

kompetencyjnie nie nadążamy za potrzebami rynku pracy

Powściągliwość oceny przyszłego roku oraz własnych szans na rynku pracy wiąże się z tym, jak pracownicy postrzegają trudności pracodawców w znalezieniu odpowiednio uzdolnionych kadr. W naszym kraju 54% badanych uważa, że ich zakłady pracy mają z tym problem.

41% badanych wskazywało, że ich pracodawcy największy kłopot mają z pozyskaniem ludzi z wykształceniem w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Mimo to 55% badanych deklarowało, że gdyby miało 18 lat, kształciło by się w tych właśnie kierunkach, zaś 61% specjalizowałoby się w technologiach cyfrowych/internetowych.

Rozwój technologii i jej wpływ na rynek pracy znajduje odbicie także w lęku odnośnie automatyzacji, która może wpływać na redukcję liczby miejsc pracy, zmianę ich charakteru lub eliminację całych zawodów. Aż 34% badanych przewiduje, że wykonywana przez nich praca zostanie zautomatyzowana w przeciągu 5-10 lat. Warto nadmienić, że w II kwartale 2014 roku zaniku wykonywanego zawodu na skutek postępu technologicznego w okresie kilku lat spodziewało się 21% respondentów.

< powrót do poprzedniej strony