monitor rynku pracy: miejsca zatrudnienia nie zmieniamy już tak często

Trzeci kwartał z rzędu maleje liczba Polaków, którzy w ciągu pół roku zmienili miejsce pracy lub stanowisko u obecnego pracodawcy – to dane z najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy, realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Dotychczas Polacy przodowali w Europie pod względem rotacji zatrudnienia, teraz zrównali się z kontynentalną średnią.

spadkowa tendencja rotacji pracowników

W najnowszej edycji Monitora Rynku Pracy wskaźnik rotacji wyniósł 21% - tylu właśnie respondentów w Polsce zmieniło w ciągu ostatniego półrocza miejsce zatrudnienia lub stanowisko w dotychczasowej firmie. Zrównaliśmy się pod tym względem z europejską średnią, a jeszcze w poprzednim badaniu byliśmy wśród liderów na kontynencie. Przyczyn można doszukiwać się w działaniach pracodawców. „Wiele firm obecnie wdraża strategie poprawy warunków zatrudnienia właśnie w celu zapobiegania rotacji” – tłumaczy Monika Hryniszyn, Członek Zarządu i Dyrektor Personalna Randstad.

pobierz raport »

Rotacja spada, ale jej najczęstsze przyczyny pozostają niezmienne. Respondenci wskazują przede wszystkim lepsze warunki zatrudnienia (39%), pragnienie zmiany (31%) oraz strukturalne przemiany w przedsiębiorstwach (28%), co często wiąże się z wypowiedzenie umowy ze strony pracodawcy. Do niedawna ten czynnik nie był aż tak często wymieniany przez ankietowanych. Tak wysokiego odsetka wskazań tej odpowiedzi nie było w wynikach Monitora Rynku Pracy o ponad 3 lat.

pracy poszukują najczęściej polacy w wieku 25-34 lata

Nieco więcej Polaków w pierwszym kwartale 2017 roku poszukiwało pracy. Zadeklarowało to 32% ankietowanych (o 2 pp. więcej niż w poprzednim badaniu), w tym 13% twierdził, że pracy szukało aktywnie. Najczęściej za nowym zatrudnieniem rozglądają się pracownicy w wieku od 25 do 34 lat (37%).

Polacy są otwarci na nowe zawodowe wyzwania. Potwierdza to nie tylko odsetek osób poszukujących pracy, ale także indeks mobilności. Przodujemy wśród krajów europejskich – w Polsce wskaźnik wynosi 109, wyprzedzają nas tylko Grecy (110) i Francuzi (111).

Znalezienie nowej pracy w ciągu pół roku, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, deklaruje 83% respondentów. To wyjątkowo wysoki wynik, podobny notowaliśmy przed kwartałem. Polska jest pod tym względem na pierwszym miejscu w Europie. Wysoko oceniamy także szanse na znalezienie w ciągu 6 miesięcy miejsca pracy, które warunkami co najmniej dorówna obecnemu zajęciu (74%).

polacy stawiają na własny biznes

50% Polaków chętnie założyłoby własny biznes. W Europie tylko Hiszpanie (57%) i mieszkańcy Luksemburga są tak otwarci na własną działalność gospodarczą. W roli biznesmenów nie widzą siebie za to Duńczycy, Czesi i Norwedzy.

Polacy jeszcze chętniej spróbowaliby własnych sił w biznesie, jeśli musieliby się zmierzyć z utratą dotychczasowej pracy. W takim przypadku rozpoczęcie działalności gospodarczej rozważyłoby 52% respondentów. Pod tym względem w Europie wyprzedzają nas jedynie Hiszpanie (55%) i Portugalczycy (64%). Natomiast 27% ankietowanych Polaków byłoby skłonnymi rzucić pracę i ruszyć z własną firmą.

polska to (jeszcze) nie jest kraj dla start-upów

Najlepszy klimat dla start-upów tworzą Szwajcarzy. 70% badanych uważa, że to właśnie tam jest dobrze założyć tego typu firmę. Dobre środowisko dla start-upów mają też Norwedzy (69%) i Duńczycy (68%). Polskę postrzega tak 36% ankietowanych mieszkańców naszego kraju, a tylko 28% twierdzi, że Polska aktywnie wspiera start-upy. Gorsze wyniki notujemy tylko wśród respondentów we Włoszech, w Czechach, na Węgrzech i w Grecji.

pobierz raport »

więcej szczegółów znaleźć można również w informacji prasowej »

< powrót do poprzedniej strony