na rynku trudno o dobrych pracowników. 40% firm rozważa zatrudnienie ukraińców.

apetyt na pracowników

Najnowsze wyniki, badania „Plany Pracodawców” pokazują, że zatrudnienie nowych pracowników planuje 35% ankietowanych. To drugi najwyższy odnotowany przez nas poziom optymizmu od początku realizowania badania „Plany pracodawców” – wyższy poziom deklaracji przyniosła jedynie poprzednia edycja raportu. 

Zwiększanie zatrudnienia zakładało 37–38% ankietowanych w branżach przemysł, budownictwo, handel i naprawy oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność. Mniejsze zapotrzebowanie w tej kwestii deklarowały podmioty zajmujące się obsługą nieruchomości i firm (28%), pośrednictwem finansowym oraz pozostałą działalnością usługową (po 17%). 

wynagrodzenia w górę

W najnowszym badaniu 24% badanych firm zakładało, że w ciągu najbliższego półrocza zaproponuje części lub wszystkim pracownikom podwyżki wynagrodzeń. Było to o 6 pkt. procentowych mniej niż w poprzedniej edycji. Jednocześnie tylko 1% badanych podmiotów gospodarczych zapowiadało, że rozważa cięcia pensji.

Najczęściej o zwiększaniu wynagrodzeń wspominali przedstawiciele sektora przemysłowego (31%), obsługi nieruchomości i firm oraz pozostałej działalności usługowej (po 26%). Rzadziej takie deklaracje pojawiały się u badanych z przedsiębiorstw transportu, gospodarki magazynowej i łączności (21%), budownictwa (20%), handlu i napraw (18%) oraz pośrednictwa finansowego (10%). 

przedsiębiorcy: ani do śmiechu, ani do płaczu

Nastroje pracodawców odnośnie koniunktury gospodarczej nie są rewelacyjne. Pomijając wyniki z lutego 2016 roku bardziej ponure prognozy dla naszej gospodarki w nadchodzącym półroczu stawiali oni ostatnio w okresie od sierpnia 2012 roku do maja 2013 roku, czyli przeszło trzy lata temu. 21% odpowiedzi wskazywało na spodziewany wzrost gospodarczy – o 4 pkt. procentowe więcej niż w poprzedniej edycji oraz o 11 pkt. procentowych mniej niż w maju 2015 roku. Jednocześnie 19% badanych przewidywało recesję – o 4 pkt. procentowe mniej niż w badaniu z lutego 2016 roku i tym razem o 11 pkt. proc. więcej niż w badaniu realizowanym rok wcześniej. 

napływ ukraińców szansą na uzupełnienia braków kadrowych

Odczuwane problemy w obsadzeniu wakatów sprawiają, że 40% ankietowanych deklarowało, że rozważa zatrudnianie Ukraińców (52% odrzuca taki pomysł). Pośród zainteresowanych kadrami zza południowo-wschodniej granicy 67% znalazłoby potencjalnie miejsce pracy dla robotników niewykwalifikowanych, 39% – dla robotników wykwalifikowanych, 23% – dla specjalistów, 13% – dla pracowników biurowych i administracyjnych, 5% – dla kierowników kierowniczej średniego szczebla, a 2% – dla kadry zarządzającej.

W deklaracjach przedsiębiorców to wcale nie mniejsze parcie na wysokie wynagrodzenia są najlepszym argumentem za zatrudnianiem obywateli Ukrainy (niższe wymagania – finansowe i nie tylko – wskazywało 6% badanych). 38% polskich menedżerów podkreślało przede wszystkim możliwość rozwiązania swoich palących problemów kadrowych, 27% – możliwość pozyskania ludzi z odpowiednimi kompetencjami, 25% ceniło po prostu chęć do pracy i nie przywiązywało wagi do narodowości, a 7% dostrzegało zaangażowanie i dyscyplinę ukraińskich pracowników.

< powrót do poprzedniej strony