nowy raport randstad: dostrzegamy nadchodzące zmiany w branży retail i inspirujemy do działania

Postępująca automatyzacja wybranych procesów obsługi klienta czy samo podejście do sprzedaży w kanałach on-line i off-line to część z wyzwań, przed którymi stoją obecnie pracodawcy w branży Retail. Te przemiany znajdują swoje odzwierciedlenie w tym, jakie priorytety firmy powinny wskazać w swojej polityce zatrudnienia. Niektóre kluczowe dotąd kompetencje odchodzą na drugi plan i torują tym samym miejsce zapotrzebowaniu na nowe stanowiska pracy.

kliknij, jeśli interesują Cię treści prezentowane w raporcie »

Przykładem może być rosnąca rola UX/UI Designera w organizacjach. Wcześniej rzadko wydzielano w strukturze firmy miejsce pracy obejmujące swoim zakresem przeprowadzanie testów użyteczności (badanie zachowań użytkowników i określanie obszarów, które można ulepszyć z perspektywy finalnych odbiorców danego narzędzia). Jedną z najbardziej pożądanych kompetencji UX/UI Designera jest poczucie estetyki i zdolność przedstawienia informacji atrakcyjnie graficznie. Mile widziana jest znajomość narzędzi projektowania typu UXPin, Axure.

Sprzedaż nie rozpoczyna się i nie kończy wyłącznie w sklepie stacjonarnym. Cyfrowa rewolucja sprawia, że istotne staje się zadbanie o utrzymanie równie wysokiej obsługi klienta zarówno w kanale off-line i on-line. Doświadczenia klienta na tych dwóch płaszczyznach stale przenikają się ze sobą. I tak klient może rozpocząć swoje poszukiwania tradycyjną drogą w sklepie, a zakończyć zakupem on-line. Możliwe są również inne scenariusze. Ważne jednak, aby na żadnym z tych etapów nie zniechęcić do siebie klienta. Identyfikowanie, monitorowanie czy wreszcie projektowanie pozytywnych doświadczeń klienta to rola tzw. Customer Experience Specialist. Potrzeba powstawania tego typu miejsca pracy jest coraz większa i na trwałe zakorzenia się w strukturze firmy.

Dbając o kształtowanie pozytywnych doświadczeń klienta (Customer Experience Management) konieczne jest trafne odpowiadanie na potrzeby swoich pracowników. Tworzenie pozytywnego wizerunku pracodawcy nie jest jednorazowym działaniem, ale raczej powinno być traktowane jako długotrwały proces zachodzący wewnątrz firmy.

Rolą Randstad w raporcie nie jest wskazanie wyłącznie trendów, jakie aktualnie dominują w branży Retail, ale także tego, jak przekładają się one na budowanie strategii zatrudnienia w firmie. Raport jest źródłem inspiracji i wsparciem dla pracodawców w projektowaniu długofalowych działań z obszaru zarządzania zespołami pracowników.

W Raporcie łączymy wiedzę ekspercką oraz wieloletnie doświadczenia Randstad na polskim rynku pracy. Nasi specjaliści monitorują zmiany zachodzące na rynku i wskazują trendy wpływające na przyszłość pracy. Rekomendują także najlepsze rozwiązania dla firm.

Istotną stroną raportu jest część płacowa, w której prezentujemy najczęściej oferowane wynagrodzenie w największych ośrodkach miejskich w Polsce dla aż 58 stanowisk z branży Retail.

kliknij, jeśli interesują Cię treści prezentowane w raporcie »

< powrót do poprzedniej strony