od rozmowy do rezygnacji: jak kumulują się wrażenia kandydatów z procesu rekrutacji?

Doświadczenie rekrutacyjne kandydata staje się coraz bardziej istotnym aspektem jego kontaktu z pracodawcą. Wrażenia z przebiegu rekrutacji, które niegdyś były zaledwie jej efektem ubocznym, obecnie stanowią część strategii budowania wizerunku pracodawcy.

Od tworzenia przejrzystego i autentycznego wizerunku w Internecie, poprzez opracowanie procesu rekrutacji w oparciu o schemat lejka tak, aby stanowił zarówno zachętę, jak i dobre wspomnienie, aż do zaaranżowania wdrożenia do pracy - na każdym kroku powinna przejawiać się kultura organizacyjna i wartości pracodawcy, a także znaczenie każdego pracownika.

Niniejszy artykuł omawia najważniejsze kwestie, jakie organizacje powinny wziąć pod uwagę, rozważając doświadczenia kandydatów z rekrutacji.

dlaczego wrażenia kandydata mają znaczenie

Dawniej kandydaci wkraczali na rynek pracy niepokojąc się o to, czy ich oferta zadowoli pracodawców. Obecnie jednak sytuacja uległa zmianie, w wyniku czego rynek zatrudnienia jest bardziej niż kiedykolwiek ukierunkowany na kandydatów.

Aby osiągnąć sukces i pozyskać dla siebie najlepszych kandydatów, przedsiębiorstwa muszą teraz wywierać na nich wrażenie na każdym etapie – od zgłoszenia, przez rozmowę kwalifikacyjną po wdrażanie nowego pracownika.

Przedsiębiorstwa, które nie potrafią sprostać tym wymaganiom, zyskują wśród wykwalifikowanych i utalentowanych osób reputację trudnych pracodawców oraz nieatrakcyjnych miejsc pracy. Ponadto, biorąc pod uwagę, że większość ubiegających się o pracę osób ma dostęp do mediów społecznościowych i internetowych platform wymiany opinii, firmy, które zaniedbają doświadczenie rekrutacyjne kandydata, najpewniej dowiedzą się o tym z szerokiego forum.

doświadczenia kandydatów z rekrutacji w liczbach

Czy potrzeba więcej dowodów na to, że doświadczenie rekrutacyjne kandydatów ma teraz większe znaczenie niż kiedykolwiek?

  • Ponad 60 procent kandydatów twierdzi, że ich doświadczenie z rekrutacją do pracy było nieprzyjemne.
  • Spośród kandydatów ze złymi doświadczeniami, 72 procent podzieliło się nimi z innymi osobami za pośrednictwem Internetu lub osobiście.
  • Jednym z najgorszych elementów doświadczenia rekrutacyjnego kandydatów jest formularz zgłoszeniowy — jego wypełnienie typowemu kandydatowi zajmuje od 3 do 4 godzin, podczas gdy 72 procent pracodawców na jego przejrzenie poświęca zaledwie 15 minut.
  • 65 procent ubiegających się o pracę zgłasza zastrzeżenia, że informację zwrotną w sprawie zgłoszeń dostają rzadko albo że nie dostają jej nigdy.
  • 51 procent kandydatów, którzy otrzymują powiadomienia dotyczące ich aplikacji, zgłasza, że zwykle następuje to po miesiącu lub później.
  • Prawdopodobieństwo, że kandydaci, którzy nie otrzymali odpowiedzi na aplikację, złożą ją ponownie do tej samej firmy, maleje 3,5-krotnie.

5 wskazówek: jak zadbać o dobre wrażenia kandydatów

We współczesnym świecie właściwie nie sposób prowadzić działalność z powodzeniem, jeśli nie zadbamy o pozytywne wrażenia kandydatów z rekrutacji. Poniżej prezentujemy kilka praktycznych porad do wykorzystania przy planowaniu przyjaznego przebiegu tego procesu:

1. otwarcie mów o negatywnych aspektach stanowiska

Choć niektórym rekrutującym może się to wydawać zaskakujące, otwartość w kwestii nawet najbardziej negatywnych lub trudnych aspektów pracy tworzy wizerunek pracodawcy jako firmy przejrzystej i uczciwej, co jest atrakcyjne dla kandydatów.

Co więcej, kiedy stanowisko przedstawione jest w sposób jasny i szczery, osoby starające się o pracę uzyskują kompletne informacje na jej temat, jeszcze zanim wyślą aplikację, co pozwala oszczędzić czas managerów rekrutujących podczas rozmów kwalifikacyjnych i wdrażania na stanowisko pracy.

2. postaw się na miejscu kandydata

Firmy bardzo często dystansują się do kandydatów. Zamiast nawiązywać kontakt z osobami starającymi się o pracę, postrzegają się w najlepszym wypadku jako byty istniejące w oderwaniu od kandydatów, których chcą zatrudnić, a na ogół spoglądają na kandydata z góry. Niestety, takie traktowanie powoduje u kandydatów negatywne wrażenie.

Firmy powinny natomiast starać się do nich zbliżyć. Jaki kształt powinien mieć proces rekrutacji, gdybym to ja ubiegał się o zatrudnienie w swojej firmie? Czy chciałbym otrzymywać bieżące informacje o statusie mojej aplikacji? Jak według mnie wyglądałaby idealna rozmowa o pracę? Kiedy managerowie i specjaliści ds. rekrutacji odpowiedzą sobie na takie pytania, będzie im dużo łatwiej budować pozytywne wrażenia u rekrutowanych osób, a to z kolei przełoży się na świetną reputację firmy.

3. zaproponuj zwiedzanie biura

Jednym z najlepszych sposobów na wywołanie dobrego wrażenia u kandydatów jest zaoferowanie zwiedzania biura osobom, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu.

Ta taktyka nie tylko pozwala kandydatom od razu poczuć się „częścią zespołu”, ale także pomaga specjalistom HR zorientować się, czy kandydat odnajdzie się w danym środowisku pracy.

4. spersonalizuj proces rozmowy o pracę

Im bardziej można spersonalizować rozmowę kwalifikacyjną, tym lepiej. Chłodna, bezosobowa postawa managera HR, który nic nie wie o kandydacie i jego aspiracjach, zapewne zniechęci rekrutowanego.

Aby rozmowy kwalifikacyjne były dla współczesnych kandydatów atrakcyjne, managerowie HR muszą poświęcić czas na poznanie każdego kandydata jeszcze przed spotkaniem. Takie podejście nie tylko czyni rozmowę przyjemniejszą w oczach tego ostatniego, ale również pozwala prowadzącemu rozmowę przekazać odpowiednie informacje i upewnić się, że podejmie właściwą decyzję w kwestii zatrudnienia.

5. zaoferuj instrukcję wideo wysyłania aplikacji

Jeśli w twojej firmie wypełnianie formularzy zgłoszeniowych to złożony proces, przygotuj instrukcję wideo, która pomoże kandydatowi w przejściu przez ten proces. Osoby ubiegające się o pracę najczęściej skarżą się na nadmiernie skomplikowany i zbyt czasochłonny proces wypełniania formularzy zgłoszeniowych.

< powrót do poprzedniej strony