outsourcing usług finansowo-księgowych coraz popularniejszy

Ostatni kryzys finansowy uświadomił wielu firmom , jak istotny jest zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów w obszarze finansów i ryzyka, a jednocześnie wymusił optymalizację kosztów.

Osoby odpowiedzialne za finanse mają w firmach kluczowe znaczenie. Ich rola na przestrzeni ostatnich lat ewaluowała: od osób kojarzonych wyłącznie z przepisami księgowymi i podatkami, do strategów o wysokich umiejętnościach analitycznych, potrafiących dokonywać prognoz w celu minimalizowania ryzyka dla przedsiębiorstw.

Coraz bardziej popularyzuje się jednak przenoszenie procesów finansowo-księgowych do centrów usług wspólnych SSC, BPO oraz tzw. Global Process Outsourcing i pozostawienie wewnątrz firmy wyłącznie kluczowych stanowisk, np. kontrolingu biznesowego. Nie oznacza to umniejszenia roli działów finansowo-księgowych, a służyć ma jedynie optymalizacji kosztów i rozszerzeniu kapitału wiedzy o doświadczenia zewnętrznych ekspertów, zbudowane podczas współpracy z wieloma innymi przedsiębiorstwami. 

Jednocześnie firmy doceniają wartość najbardziej utalentowanych pracowników i dbają o utrzymanie ich w organizacji, dlatego coraz chętniej korzystają również z tzw. „interim management”. Rozwiązanie to ma na celu zastąpienie na pewien czas kluczowego dla firmy menedżera, który przebywa na dłuższym urlopie, np. macierzyńskim. Tym samym firma realizuje swoje cele, a jednocześnie zapewnia mu możliwość powrotu po dłuższej nieobecności.

Oferta outsourcingu procesów finansowo-księgowych stale się rozszerza, warto śledzić trendy w tym obszarze.

o autorze

Irmina Maciaszek - Randstad Finance Team Leader

Irmina specjalizuje się w rekrutacji na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne głównie w obszarze szeroko pojętych finansów, audytu i ryzyka oraz doradztwa biznesowego. Irmina od dziesięciu lat realizuje projekty dla międzynarodowych firm z różnych sektorów: produkcji, dystrybucji, sprzedaży, nieruchomości, a także dla wielu instytucji finansowych. Z sukcesami zakończyła wiele rekrutacji na stanowiska dyrektorów finansowych, kontrolerów i analityków finansowych, głównych księgowych, a także audytorów finansowych i in.

< powrót do poprzedniej strony