polacy nie boją się utraty pracy, ale też rzadziej zmieniają miejsce zatrudnienia

Stabilizacja i pewność siebie – to wyróżnia aktualne podejście polskich pracowników. Nie czują ryzyka utraty pracy, rzadziej zmieniają miejsce zatrudnienia, nie rozglądają się tak często za nowym stanowisku, a jeśli już, to tylko dlatego, że u nowego pracodawcy mają lepsze warunki. Taki obraz pracowników w Polsce rysuje się na podstawie analizy 29. edycji Monitora Rynku Pracy, badania realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad.

pobierz raport »

3 na 4 Polaków, którzy wzięli udział w badaniu, nie boi się o swoją pracę. Ryzyko utraty zatrudnienia odczuwa zaledwie 23% ankietowanych. Jeszcze nigdy w siedmioletniej historii sondażu ten odsetek nie był tak niski. Przy czym duży lęk o miejsce zatrudnienia deklaruje 7% respondentów, a 16% mówi o umiarkowanej obawie.

rotacja pracowników wyhamowuje

Od blisko czterech lat w badaniu Monitor Rynku Pracy nie notowaliśmy tak niskiego poziomu rotacji. 20% respondentów w Polsce w ostatnim czasie zmieniło miejsce zatrudnienia lub stanowisko. To odsetek niższy od europejskiej średniej. Jeszcze w poprzedniej edycji badania pod tym względem byliśmy na pierwszym miejscy wśród państwa Starego Kontynentu. Tym razem wynik plasuje nas w połowie stawki. Największa rotacja notowana jest na rynkach pracy we Francji (23%), Wielkiej Brytanii (22%) i Szwajcarii (22%).

Tym, co decyduje o zmianie miejsca pracy, coraz częściej są lepsze warunki u nowego pracodawcy. Jeszcze cztery lata temu ten powód wskazywało 30% respondentów, dziś jest to co drugi ankietowany. – Pracownik jest coraz bardziej aktywnym uczestnikiem rynku pracy – negocjuje warunki, szuka miejsca pracy, w którym otrzyma coś więcej. Baczniej też obserwuje propozycje pracodawców, bo nie musi już korzystać z pierwszej lepszej – tłumaczy Monika Hryniszyn, Członek Zarządu i Dyrektor Personalna Randstad Polska.

Nie słabnie satysfakcja Polaków z ich obecnego miejsca pracy. Deklaruje ją 76% respondentów. Wyprzedzają nas tylko dwa kraje z grupy państw nordyckich – Dania (83%) i Norwegia (78%).

Nieco słabiej niż w poprzedniej edycji badania oceniamy nasze szanse na znalezienie nowej pracy w ciągu pół roku. Nadal wynik jest wysoki, ale w przypadku podjęcia jakiejkolwiek pracy spadł o 4 p.p. do 82%, a w przypadku podjęcia pracy co najmniej tak dobrej, jak dotychczasowa spadł o 7 p.p. do 73%.

o karierę dbamy sami, profesjonalnego wsparcia raczej nie szukamy

Jeszcze do niedawna badania analizujące naszą otwartość na poszerzanie kompetencji nie pozostawały złudzeń – Polacy rzadko decydowali się na takie kroki. Dziś sytuacja się zmienia. Blisko 3/4 ankietowanych odczuwa potrzebę odświeżania swoich umiejętności i zwiększania kompetencji, aby pozostawać konkurencyjnym na rynku pracy. Deklarujemy to częściej niż wyniosła średnia na Starym Kontynencie. Najczęściej Polacy wybierają studia lub udział w szkoleniach (35%). Zaledwie 7% ankietowanych swoją karierę powierza profesjonalistom z zakresu doradztwa zawodowego.

W Polsce 32% ankietowanych uważa, że ich obecni pracodawcy nie dbają należycie o ich rozwój kompetencji. Jeśli już decydują się na finansowanie takiego wsparcia, to najczęściej płacą za studia lub szkolenia swoich pracowników (33%) lub udział w warsztatach i konferencjach (29%).

pobierz raport »

więcej szczegółowych danych na temat najnowszej edycji badania „Monitor Rynku Pracy” publikujemy w informacji prasowej »

< powrót do poprzedniej strony