praca za granicą: jeśli nie będzie wyjścia, na stałe wyemigrować skłonnych jest 58% polaków

Czy Polacy byliby skłonni tymczasowo wyjechać za granicę za pracą, która nie jest dostępna w Polsce? A może w takim przypadku rozważaliby emigrację? – takie pytania postawiliśmy uczestnikom najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy, realizowanego kwartalnie przez Instytut Badawczy Randstad. 64% ankietowanych w razie problemów ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia w kraju, myślałoby o wyjeździe na jakiś czas. 58% nie wyklucza nawet emigracji na stałe.

pobierz pełny raport »

Do wyjazdów za pracą za granicę na stałe bardziej skłonni od Polaków są w Europie tylko Hiszpanie (60%) i Włosi (59%). Średnia na kontynencie wyniosła 49%. Najmniej otwarci na emigrację za pracą okazują się Austriacy (36%), Czesi (35%) i Duńczycy (34%).

W przypadku wyjazdów na pewien czas w Europie na czele są Hiszpanie i Polacy (po 64%), a na kolejnych miejscach – Włosi i Portugalczycy (po 60%). Średnia europejska wyniosła 52%.

Poza Europę – spośród badanych narodów – do emigrację najczęściej rozważają Brazylijczycy (77% ankietowanych), a najrzadziej myślą o niej Amerykanie (40%). Średnia dla wszystkich krajów świata, w których prowadzone jest badanie, wyniosła 52%.

otwarci na wyjazd, otwarci na przyjezdnych

Większość respondentów z Polski byłaby skłonna do wyjazdu za granicę za pracą, gdyby brakowało jej w Polsce. A co jeśli w Polsce pracy nie brakuje, ale nie zawsze pracodawca może znaleźć chętnych? 2/3 ankietowanych uważa, że braki kadrowe należy wtedy uzupełnić otwierając granicę dla pracowników z innych krajów. Pod tym względem wyprzedzamy wszystkie europejskie państwa, w których prowadzone było badanie. Najmniej skłonni do uzupełnienia w ten sposób niedoboru pracowników są Holendrzy (36%), Czesi (35%) i Duńczycy (34%).

Jak jednak wskazują eksperci, ta sytuacja może się zmienić. Dziś w Polsce notujemy rekordowo niskie bezrobocie, a niektóre sektory dostrzegają trudności z pozyskaniem pracowników, ale rynek pracy w przyszłości może się znacząco zmienić. Ponadto badanie zostało przeprowadzone na grupie respondentów, którzy mają zatrudnienie. Inne spojrzenie mogą przejawiać osoby, które aktualnie nie pracują.

polacy wyjątkowo skłonni do wyjazdów, szczególnie młodzi

Z badania Monitor Rynku Pracy wynika, że nieco częściej na wyjazdy za pracą zdecydowaliby się mężczyźni (66% na wyjazd tymczasowy, 60% na emigrację) niż kobiety (odpowiednio: 62% i 57%). Najbardziej otwarci są ludzie młodzi, najczęściej jeszcze kształcący się. 78% skłonnych byłoby to wyjazd na jakiś czas, a 68% do emigracji. Dość naturalny wydaje się też mniejszy odsetek  osób gotowych do opuszczenia kraju w przypadku trudności ze znalezieniem pracy w grupie wiekowej od 55 do 65 lat, ale tu też jest on relatywnie wysoki na tle innych europejskich krajów. Ponad połowa najstarszych respondentów byłaby skłonna wyjechać tymczasowo za pracą, a 45% na stałe.

stabilna umowa = mniejsza otwartość na wyjazdy za pracą

Im bardziej stały charakter umowy, na podstawie której pracuje respondent, tym mniejsza gotowość do wyjazdu za pracą za granicę. 93% ankietowanych, którzy pracują na umowę zlecenie lub o dzieło byłoby skłonnych wyjechać poza Polskę, gdyby w kraju nie było dla nich pracy. Taki krok rozważyłoby 56% ankietowanych, którzy teraz mają umowę o pracę na czas nieokreślony.

praca za granicą to nie tylko wynagrodzenie

Choć najczęściej wyjazdy zagraniczne za pracą określa się mianem emigracji zarobkowej, nie oznacza to, że wynagrodzenie jest jedyną przyczyną podejmowania pracy poza ojczyzną. Pozostałe kwestie dostrzegają szczególnie młodzi ludzie, którzy praktykują na przykład wakacyjny wyjazdy do pracy. Mają wtedy szansę poznać inne kraje, podszlifować język, obcować z inną kulturą. W Randstad nie słabnie zainteresowanie takimi ofertami pracy, nie brakuje też propozycji pracy m.in. w Holandii, Finlandii i Czechach.

W raporcie najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy sprawdziliśmy też, czy Polaków satysfakcjonuje obecne zatrudnienie, czy boją się utraty stanowiska i jak widzą swoje szanse na znalezienie nowego zajęcia.

pobierz pełny raport »

< powrót do poprzedniej strony