pracodawcy odczuwają silniejszą presję płacową, pracownicy mają coraz więcej wymagań

33. edycja badania plany pracodawców

Blisko połowa polskim w ciągu ostatnich sześciu miesięcy podwyższyła pensję swoich pracowników, w 36% przedsiębiorstw szykują się kolejne podwyżki – czytamy w wynikach 33. edycji badania Plany Pracodawców, realizowanego od ośmiu lat przez Instytut Badawczy Randstad.

pobierz szczegółowy raport »

W ostatnim półroczu na zwiększenie wynagrodzeń pracowników zdecydowało się 46% przedsiębiorców, w 51% firm wynagrodzenie pozostało na tym samym poziomie, a zaledwie w 1% przypadków pensje spadły. Wyższe wyniki na początku roku często można tłumaczyć zmianami natury prawnej, m.in. zwiększeniem pensji minimalnej, czy określeniem minimalnej stawki godzinowej. Jednak jednocześnie z najnowszej edycji badania wynika, że 41% firm ta sytuacja w ogóle nie dotyczy, bo pracowników otrzymujących minimalną stawkę godzinową w ogóle nie ma w ich strukturach.

kolejne podwyżki

Zatrudnieni w wielu przedsiębiorstwach w najbliższych sześciu miesiącach mogą spodziewać się kolejnych podwyżek wynagrodzenia. Z badania Plany Pracodawców wynika, że dotyczy to 36% firm. W 58% pensje nie zmienia się. „Na rynku pracy w dalszym ciągu widoczna jest dobra koniunktura. Styczniowa stopa bezrobocia wyniosła zaledwie 8,6%, to tylko 0,4 pkt. proc. więcej niż w rekordowym pod tym względem październiku 2016, a przecież zwykle na przełomie roku bezrobocie wyraźnie wzrasta.” – wylicza Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan. Jak dodaje, „w takich warunkach nie dziwi rosnąca presja płacowa. Firmy muszą oferować wyższe wynagrodzenia, jeżeli chcą przyciągnąć kandydatów. Muszą też podnosić płace swoim pracownikom, żeby ich w zatrudnieniu utrzymać. Dlatego w styczniu wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw przyspieszył do 4,3% r/r.”.

starania o pracowników

35% pracodawców chce zwiększyć zatrudnienia w swoich firmach, ale spotykają się z coraz większymi trudnościami ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. W porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat odczuwa je 72% badanych. 92% uważa, że kandydaci mają coraz większe wymagania płacowe, a 62% dostrzega także konieczność oferowania pracownikom innych form docenienia – benefitów pozapłacowych, szkoleń, czy formy zatrudnienia zgodnej z potrzebami pracownika.

W porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat 72% przedsiębiorców ocenia, że trudniej jest im zrekrutować odpowiedniego pracownika. Jednocześnie 92% firm dostrzega, że kandydaci mają coraz większe wymagania płacowe, a 62% uważa, że mają też coraz większe wymagania dodatkowe – np. dotyczące oferowanych pracownikom benefitów, szkoleń, czy formy zatrudnienia.

Pokonywaniu trudności w pozyskaniu kandydatów służy budowanie atrakcyjnej marki pracodawcy, jednak polskie firmy nie działają w tym obszarze aktywnie.  W zeszłym roku tylko 9% zdecydowało się na aktywności związane z Employer Brandingiem. „Niskie zainteresowanie własną reputacją jako pracodawcy wynika zapewne po części z przyzwyczajenia do dawnej sytuacji, w której to przede wszystkim kandydat miał się starać o przyjęcie do pracy. Tymczasem tzw. rynek pracownika drastycznie zmienił układ sił i kandydaci mają coraz większy wybór ofert.” – podkreśla Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna Randstad. Sytuacja się zmienia, bo w tym roku już 13% przedsiębiorstw zamierza aktywnie działać na rzecz budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.

pobierz szczegółowy raport »

< powrót do poprzedniej strony