pracownik jak klient – nowe technologie napędzają zmianę

Tempo rozwoju nowoczesnych technologii osiągnęło niespotykany dotychczas poziom. Coraz silniej odczuwamy wpływ tego zjawiska na nasze codzienne życie, komunikację, czy wybory konsumenckie. Jednak nie we wszystkich dziedzinach nadążamy za tymi dynamicznymi zmianami. Widać to szczególnie na rynku pracy – wynika z globalnych analiz firmy doradczej Deloitte. Podobnie sytuacja rysuje się w Polsce, gdzie w analizie polskich wyników raportu „Trendy HR 2017” uczestniczyli eksperci Randstad Polska.

pobierz raport Trendy HR 2017 »

Publikacja prezentuje 10 obszarów, związanych z pracą i talentami, które będą wyzwaniami dla firm na całym świecie w najbliższym czasie. Przedsiębiorcy oceniają je na podstawie odczuwanego przez nich tempa zmian na rynku i stopnia gotowości do podążania za nimi.

Największe wyzwania dla polskich przedsiębiorców najdobitniej pokazuje odsetek firm,  które nie są przygotowane do pozyskiwania najbardziej utalentowanych pracowników. Deklaruje to 6 na 10 uczestników badania.

zmiana podejścia do pracownika

Trudności w pozyskiwaniu talentów zmuszają polskie firmy do innego spojrzenia na kandydatów i zatrudnionych. „Światowe trendy pokazują, że jednym z kluczy do rozwiązania tej kwestii jest zmiana sposobu podejścia do pracownika, odpowiadanie na jego autentyczne potrzeby. To integralna część strategicznego spojrzenia na markę pracodawcy, która dla firm z innych krajów jest dziś standardem, a dla polskich przedsiębiorstw staje się wyzwaniem ze względu na dynamiczne zmiany na rynku pracy" – podkreśla Justyna Sławik, Recruitment & Employer Branding Manager w Randstad Polska.

rola nowoczesnych technologii

W tej kwestii przełomowych czynnikiem wydaje się wspomniane wykorzystanie nowoczesnych technologii w rekrutacji, zarządzaniu kadrami i budowaniu modeli karier. Firmy dostrzegają potrzebę rozwoju w tych obszarach, bo widzą, że pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie talentów w obecnej sytuacji rynkowej nie jest łatwym zadaniem. „Od dalszego rozwoju tych zdolności będzie zależało, czy uda się im pozyskać niezbędne talenty, czy też firmy będą nadal borykać się z trudnościami, jakie nastręcza im ich znalezienie kandydata i zainteresowanie go ofertą pracy oraz utrzymanie wewnątrz organizacji pracownika” – mówi Magdalena Bączyk, Starszy Konsultant w Dziale Konsultingu Deloitte.

Polscy przedsiębiorcy nie obawiają się nowych technologii i związanych z nimi przeobrażeń miejsc pracy, ale jednocześnie dostrzegają konieczność dokształcania w tym zakresie. Tym bardziej, że to jeden z kluczowych elementów traktowania pracowników jak klientów. „Właściwe rozpoznanie potencjału pracownika oraz jego wsparcie w przekwalifikowaniu się może stać się dla niego szansą na awans i rozwój zawodowy” – podkreśla Michał Tarnowski, Regional Manager w Randstad Professionals. Dodaje też, że „pracodawcy dostrzegają tę potrzebę, ale światowe dane pokazują, że przed nami do wykonania jest nie tyle krok, ale wręcz skok, aby nadążyć za tempem zmian na rynku.

Kariera i kształcenie, zarządzanie wynikami, doświadczenie pracowników i pozyskiwanie talentów to najważniejsze trendy zdaniem respondentów z Polski.

pobierz raport Trendy HR 2017 »

< powrót do poprzedniej strony