prognozy wzrostu zatrudnienia najwyższe od 2009 roku

8 czerwca zaprezentowaliśmy wyniki 26. edycji sondażu Instytutu Badawczego Randstad „Plany Pracodawców”. Gośćmi specjalnymi konferencji prasowej byli Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ.

hossa na rynku pracy trwa

Poziom zatrudnienia jest wysoki i nadal będzie się rosnąć. Rekordowo dużo badanych firm - już 31% - planuje tworzyć w najbliższym okresie nowe etaty. Pod względem branżowym, najwięcej zapowiedzi nowych etatów zgłaszali pracodawcy sektorów handlu i napraw (34%), produkcji (33%) oraz budowlanego (31%).

Zdecydowanie w kwestii zwiększenia zatrudnienia wybijają się województwa zachodniej Polski (lubuskie, wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie) – liczbę miejsc pracy planuje zwiększyć tu aż 39% firm. Najmniejszą dynamikę zatrudnień zakładają pracodawcy regionów wschodniego – 23% (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie) oraz północnego – 22% (pomorskie i zachodniopomorskie).

Polska gospodarka jeszcze nigdy od rozpoczęcia transformacji nie zatrudniała tylu osób, co obecnie. Stopa bezrobocia już w tym roku będzie jednocyfrowa. Teraz skupić musimy się na podnoszeniu jakości zatrudnienia, w tym przede wszystkim na wysokości płac. Polacy oczekują pracy, która pozwoli utrzymać ich rodziny na godnym poziomie, da poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa - skomentował wyniki Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

więcej zaufania przedsiębiorców do sytuacji gospodarczej

Wyniki badania pokazują także znaczący wzrost optymizmu firm w kwestii poprawy sytuacji gospodarczej. Odsetek przedsiębiorców przewidujących wzrost gospodarczy wzrósł w porówaniu do pierwszego kwartału roku z 24% do 32%. Jednocześnie spadł odsetek firm prognozujących stagnację (do 48%) oraz zmiejszył się odsetek spodziewających się recesji (8%). Oceny kondycji samych firm są również niezmiennie wysokie. We wszystkich regionach zdecydowana większość badanych ocenia swoją sytuację finansową, jako dobrą lub bardzo dobrą (65%). Jedynie 5% przedsiębiorstw uważa, że znajduje się w złej sytuacji.  

Jak podkreśla Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIIIZ: W ostatnim rok Polska gospodarka urosła aż 3,4% (4. najlepszy wynik w EU) wobec wzrostu w UE na poziomie 1,3%. Jeśli wierzyć wiosennym prognozom Komisji Europejskiej, podobny wzrost Polska osiągnie w dwóch kolejnych latach, co da jej jedną z najlepszych pozycji w całej UE.

wynagrodzenia poszły w górę, ale do zimy dalszych zmian będzie już dużo mniej

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników wpłynęło na politykę wynagrodzeniową firm. W ciągu ostatniego półrocza w 4 na 10 firm pracownicy otrzymali podwyżki (39%). Najintensywniejsze zmiany miały miejsce w firmach z regionu zachodniego – tam aż 50% firm podnosiło wynagrodzenia. Pod względem sektorowym dominowały w podwyżkach firmy branży przemysłowej (47%). Perspektywa podwyżek wynagrodzeń na kolejne półrocze jest już jednak sporo słabsza. Do jesieni bieżącego roku ¾ przedsiębiorstw ma w planach pozostawienie wynagrodzeń pracowników na tym samym poziomie, a ich wzrost przewiduje mniej, niż co piąta firma (18%).

Agnieszka Bulik, Dyrektor ds. prawnych Randstad, ekspertka rynku pracy podsumowuje wyniki badania: To raczej nie koniec fali podwyżek wynagrodzeń – coraz więcej pracodawców nauczyło się już, że pensja dla Polaków jest czołowym wyznacznikiem atrakcyjności miejsca pracy. Ograniczenie planów podwyżek w najbliższych miesiącach naszym zdaniem wynika tylko z wyczerpania zaplanowanych budżetów na ten rok oraz dominującego na rynku modelu podwyższania wynagrodzeń w ramach podsumowań pracy zespołów na koniec roku kalendarzowego.

< powrót do poprzedniej strony