przed nami rekordowy sezon podwyżek wynagrodzeń

Aż 35% przedsiębiorstw zamierza w najbliższych miesiącach podnieść wynagrodzenia swoich pracowników – pokazują wyniki z najnowszej edycji naszego badania „Plany pracodawców”. Na bardzo wysokim poziomie utrzymują się również plany zwiększania zatrudnienia w firmach. Przy dobrej ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw, słabnie jednak optymizm polskiego biznesu wobec najbliższej przyszłości gospodarki. 

podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich? 

Wyniki najnowszej edycji naszego badania „Plany Pracodawców” pokazują, ponad 1/3 badanych firm przyznała, że planuje zwiększenie pensji swoich pracowników. To najwyższy poziom deklaracji w tym obszarze w prawie siedmioletniej historii badania.

Poprawy wynagrodzenia mogą się spodziewać osoby pracujące w przemyśle (40%), usługach (39%) oraz sektorze transportowym, magazynowym i logistyce (38%). Jedynie w sektorze budownictwa plany zwiększenia wynagrodzeń są wyraźnie mniej popularne i dotyczą tylko co piątej firmy.  Co istotne, podwyżki pensji będą miały miejsce w całym kraju i obejmą zarówno duże miasta, jak również oddalone od aglomeracji wsie.    

Agnieszka Bulik, dyrektor ds. prawnych i public affairs Randstad wskazuje: „Dwie trzecie przedsiębiorstw planujących przyznanie podwyżek swoim pracownikom, deklaruje że będą one na poziomie poniżej 7%. Natomiast 14% firm zamierza przekroczyć ten poziom. Co ciekawe, aż co piąta firma jeszcze nie potrafi ocenić wysokości przyszłych podwyżek, co może sugerować, że nastawiają się na działania reaktywne, odpowiadające na konkretne przypadki negocjacji z pracownikami.”

Prawie dwie trzecie badanych firm deklaruje, że podwyżki zostaną przyznane większości pracowników. Natomiast nieco ponad jedna trzecia obejmie podwyżkami mniejsze grupy, do 50% całej załogi. W tych przedsiębiorstwach, głównymi kryteriami ich przyznawania są indywidualne osiągnięcia pracowników, takie jak wyniki finansowe czy ocena ich pracy.

mimo zimy zatrudnienie nadal szybuje

Tworzenie nowych etatów na przełomie roku planuje 31% firm, co oznacza spadek o 2 p.p. wobec poprzedniego kwartału. Jest to jednak o 5 p.p. więcej niż przed rokiem i o 12 p.p. więcej niż w 2013 roku.

W perspektywie regionalnej największą dynamikę rozwoju zatrudnienia deklarują firmy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego (37%). Obszary centrum, wschodu i zachodu kraju pozostają na wysokim poziomie dynamiki przyrostu miejsc pracy przekraczającym 30%. Tylko w regionach dolnośląskim, górnośląskim i małopolską - dynamika ta będzie wyraźnie mniejsza (26%).

Liderami zwiększania zatrudnienia będą handel i naprawy oraz logistyka, transport i gospodarka magazynowa (po 35%), silne wzrosty planuje również sektor przemysłowy (33%). Najmniejszą otwartość do tworzenia obecnie miejsc pracy deklarują firmy usługowe (16%).

Jak zaznacza Agnieszka Bulik: „Polski rynek pracy jest sezonowy i zima zwykle jest okresem, w którym obserwujemy spadki zatrudnienia. Tymczasem odpowiedzi badanych firm wskazują, że skala zwiększenia zatrudnienia w kolejnym półroczu pozostaje na bardzo wysokim poziomie – to bardzo ważny znak ilustrujący obecne nastawienie przedsiębiorstw na intensywny rozwój”. 

kondycja firm nadal mocna, jednak mniej wiary dla gospodarki

Bardzo korzystne perspektywy dla rozwoju przedsiębiorstw niewątpliwie są mocno związane z ich kondycją finansową. Dwie trzecie badanych firm, zdaniem ich przedstawicieli, znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji materialnej (67%). Ze złą lub bardzo złą kondycją finansową boryka się jedynie 5% przedsiębiorstw.

Pomimo wysokich ocen dla sytuacji samych firm, już drugi kwartał z rzędu spada optymizm biznesu w odniesieniu do perspektyw dla gospodarki. Obecnie tylko 23% badanych spodziewa się wzrostu gospodarczego w kolejnym półroczu, podczas gdy jeszcze w maju tego roku odsetek ten sięgał 32%.

„To, że ponad jedna trzecia pracodawców planuje podwyżki płac to dobra wiadomość dla pracowników. Jest to jednocześnie sygnał, że przedsiębiorstwa są w lepszej formie niż przed rokiem, a pracownicy mają mocniejszą pozycję przetargową” – podsumował wyniki Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

o autorze

Katarzyna Gurszyńska - Communications Manager i Dyrektor Instytutu Badawczego Randstad

Socjolog z wykształcenia, obserwator z natury. Od ponad 8 lat związana z branżą agencji doradztwa personalnego – zawodowo spełnia się w roli menedżera ds. komunikacji i badacza rynku pracy. Od roku 2010 jest odpowiedzialna za tworzenie i realizację strategii komunikacyjnej jednej z największych na polskim rynku agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad. W ramach prac Instytutu Badawczego Randstad prowadzi m.in. dwa kwartalne sondaże: „Plany Pracodawców” oraz „Monitor Rynku Pracy” dedykowane analizie bieżącej sytuacji rynku pracy. Odpowiada też za przygotowanie i publikację polskiej edycji projektu Randstad Award – największego międzynarodowego badania z obszaru employer brandingu, dającego unikalną wiedzę o czynnikach wpływających na kondycję marek pracodawców. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskiego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

< powrót do poprzedniej strony