raport deloitte: które trendy hr zyskują na znaczeniu w polsce?

Nie tylko dobre wyniki finansowe, ale też troska o otoczenie społeczne, czyli przede wszystkim pracowników – tak powinny wyglądać przedsiębiorstwa przyszłości. Właśnie wpływ społeczny i technologie to trendy, które mają największy wpływ na przemiany, które dokonują się w firmach w Polsce i na świecie – wynika z tegorocznej edycji globalnego badania „Human Capital Trends 2018. Czas odpowiedzialnych firm”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Partnerem analizy polskich wyników, podobnie jak przed rokiem, jest Randstad Polska.

W badaniu wzięło udział blisko 200 firm z Polski, głównie członkowie zarządu i dyrektorzy HR. Analizowali oni obszary, które ich zdaniem będą miały największy wpływ na działalność firm w obszarze zarządzania kadrami.

współpraca w firmach powinna zaczynać się od współpracy w zarządzie

Jednym z widocznych trendów, postrzeganym jako ważny czynnik, jest kwestia współpracy na poziomie zarządów firm. Jest to o tyle istotne, że aby w firmie panowała atmosfera współpracy pomiędzy różnymi zespołami, przykład powinien iść z góry. W Polsce ten czynnik jako istotny wskazuje 88% ankietowanych menedżerów HR, w skali globalnej ten udział sięgał 85%.

Jednocześnie współpraca na poziomie zarządów jest nie tylko trendem dostrzeganym, ale też wdrażanym coraz częściej w polskich przedsiębiorstwach. – Regularna współpraca poszczególnych członków zarządu przy realizacji długoterminowych projektów jest dominującym sposobem zarządzania w polskich firmach. Wskazało na nią 41 proc. firm. W nieco ponad jednej trzeciej przedsiębiorstw obserwujemy model, w którym członkowie zarządu niezależnie od siebie sprawują kontrolę nad powierzonymi im obszarami, ale jednocześnie współpracują, gdy wymaga tego sytuacja – wylicza Irmina Maciaszek, Branch Manager z Randstad Polska.

firmy coraz częściej oceniane na podstawie ich wpływu społecznego

Relacje z pracownikami, klientami, lokalnymi społecznościami to coraz częściej główny wyznacznik dla oceniania działalność firm. W tych ocenach liczyć zaczyna się wpływ, jaki przedsiębiorstwa wywierają na otoczenie. I nie oznacza to tradycyjnie pojmowanej działalności dobroczynnej. – Rośnie znaczenie kapitału społecznego w kształtowaniu celów przedsiębiorstwa i jego relacji z interesariuszami. Takie podejście jest niezbędne w celu osiągnięcia dobrej reputacji firmy, przyciągnięcia, utrzymania i zaangażowania kluczowych pracowników; a także dbania o lojalność klientów. To ten aspekt coraz częściej decyduje o tym, czy w ostatecznym rozrachunku dana firma odniesie sukces czy poniesie porażkę – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Wśród pozostałych wyzwań, z którymi mierzyć będą się przedsiębiorcy, pojawia się m.in. kwestia tworzenia środowiska pracy, które w obliczu starzejącego się społeczeństwa, będzie tworzyło platformę do współdziałania osób z różnych grup wiekowych. W polskich firmach rośnie też znaczenie automatyzacji jako czynnika, który będzie zmieniał rynek pracy. – Nowe technologie będą eliminować czynności rutynowe, uzupełniając pracę ludzi. Za to w przyszłości pojawi się ogromne zapotrzebowanie na atuty i zdolności czysto ludzkie, takie jak umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, zdolności poznawcze oraz umiejętności społeczne – podkreśla Paweł Zarudzki, Lider Robotyki Procesowej w Konsultingu Deloitte.

poznaj analizę polskich wyników badania »

Pobierz szczegółowy raport globalny Human Capital Trends 2018 »

Zapoznaj się z informacją prasową »

< powrót do poprzedniej strony