rekordowo wysoka rotacja na rynku pracy, niepewność pracowników jednak nie spada.

12 lipca ogłosiliśmy wyniki 24. edycji raportu „Monitor Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad.

Od roku odnotowujemy bardzo wysoki poziomi - ok. 25% - rotacji na polskim rynku pracy. Najnowsze wyniki raportu „Monitor Rynku Pracy” z II kwartału 2016 roku pokazują kontynuację trendu wzrostowego. o dalsze 4 punkty procentowe w porównaniu do I kwartału 2016 roku. Plasuje to nasz kraj na I miejscu wśród badanych krajów europejskich. Z pewnością nie brakuje nam otwartości na zmianę pracy: indeks mobilności w najnowszej edycji badania skoczył aż o 4 punkty i osiągnął wynik 111 punktów. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem gotowości do odejścia od aktualnego pracodawcy.

Nadal obserwujemy jednak niskie poczucie stabilności aktualnego stanowiska. Aż 37% osób wyraziło co najmniej umiarkowane obawy, czy utrzymają obecną pracę w ciągu nadchodzącego półrocza. To wzrost aż o 7 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniej edycji. Niepewność utrzymania obecnej posady nie oznacza jednak pesymizmu w ocenach przyszłych perspektyw. Aż 72% badanych osób jest przekonanych o tym, że w ciągu półrocza może znaleźć nową, podobną do obecnej pracę, a 77% widzi szansę znalezienia jakiegokolwiek zatrudnienia. 

Najważniejszym powodem zmiany pracy było poszukiwanie lepszych warunków zatrudnienia (44%) i osobiste pragnienie zmiany (26%). Wzrosło znaczenie zmian w strukturze firmy (co odczytać można jako raczej zwolnienie, a nie odejście pracownika) i na tę przyczynę wskazywało aż 26% respondentów, którzy w minionym półroczu zmienili miejsce pracy.

pracodawcy raczej wspierają młodszych niż starszych

W najnowszej edycji „Monitora Rynku Pracy” zbadano dodatkowo przygotowanie pracodawców do coraz bardziej odczuwalnych zmian demograficznych: starzenia się społeczeństw i malejącej liczebności kolejnych roczników wkraczających na rynek pracy. Zdaniem 77% badanych wkrótce pracodawcy będą rywalizować  o młodych pracowników (w wieku 18-30 lat). Kryzys demograficzny sprawia też, że 52% respondentów widzi także nadzieję na poprawę pozycji negocjacyjnej osób w wieku 55+.

Czy jednak pracodawcy wychodzą tym wyzwaniom naprzeciw? Czy już teraz uczą się pozyskiwać i utrzymywać kadry, których zdobycie będzie niebawem trudniejsze oraz bardziej kosztowne? Młodych pracowników pracodawcy przyciągać próbują zdaniem 59% polskich respondentów. Jeśli chodzi o osoby w wieku 55+, to w ocenie samych pracowników wskaźnik dla Polski wynosi jedynie 39%. Ta przewaga młodych bierze się pewnej mierze z tego, że według 76% respondentów w Polsce osoby w wieku 55+ mają trudności w pozyskiwaniu nowych umiejętności.

< powrót do poprzedniej strony