rynek pracy z coraz większym wpływem na lokalizację centrów logistycznych

Branża logistyczna wciąż ma przed sobą perspektywy rozwoju w Polsce, jednak inwestorzy coraz częściej zwracają się ku zupełnie nowym lokalizacjom w kraju niż pięć głównych aglomeracji magazynowych. Wpływa na to kilka aspektów, wśród których na pierwszy plan wysuwa się dostępność pracowników. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu „Nowe lokalizacje, nowe możliwości – centra logistyczne vs. rynek pracy”, którego autorami są eksperci Randstad Polska i Colliers International, globalnej firmy doradczej działającej w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych.

pobierz raport »

Większość powierzchni magazynowych nadal powstaje w dużych aglomeracjach, ale inwestorzy coraz częściej rozważają mniejsze ośrodki miejskie jako lokalizację dla centrów logistycznych. Podążając za tym trendem, specjaliści z Colliers International i Randstad Polska przeanalizowali 9 regionalnych rynków o największych perspektywach – Białystok, Legnicę/Bolesławiec, Częstochowę, Kielce, Konin, Lublin, Radom, Rzeszów i Zieloną Górę.

dostępność pracowników istotnym czynnikiem dla inwestorów

Pozyskanie wykwalifikowanej kadry do pracy w centrach logistycznych tworzonych w największych polskich aglomeracjach staje się dla firm coraz większym wyzwaniem. Dotyczy to przede wszystkim okolic Poznania, Wrocławia, Warszawy i Katowic, gdzie stopa bezrobocia wynosi już mniej niż 3%. Pomimo aktywnych działań rekrutacyjnych, znacznych ułatwień dla pracowników w postaci dojazdów do centrów logistycznych nawet z bardzo odległych miejscowości na koszt pracodawców, a także zatrudniania kadr z Ukrainy, nie zawsze udaje się sprostać trudnościom związanym ze skompletowaniem zespołu.

Dlatego też firmy coraz częściej rozważają wyjście poza grupę największych polskich miast. Jak podkreśla Paweł Kopeć, Menedżer ds. klientów międzynarodowych i przetargów w Randstad Polska, niezaprzeczalnym atutem miast regionalnych jest duża, sięgająca nawet 200 tys., liczba ludności w wieku produkcyjnym, która daje solidną bazę potencjalnych kandydatów, przy jednoczesnej relatywnie wysokiej stopie bezrobocia i ograniczonej konkurencji ze strony innych podmiotów. Za takim wyborem przemawia również niższy poziom wynagrodzeń.

Pierwsze inwestycje branży logistycznej powstałe z dala od największych aglomeracji mamy już za sobą. Nowoczesne hale magazynowe funkcjonują już m.in. w Legnicy i Bolesławcu, w Lublinie czy Koninie. Dostępność pracowników staje się więc ważnym czynnikiem, który wpływa na to umiejscowienie inwestycji.

Firmy logistyczne czy produkcyjne przy wyborze danej powierzchni coraz częściej biorą pod uwagę nie tylko lokalizację, ale również dostępność wykwalifikowanych pracowników i cenionych ośrodków akademickich. W perspektywie kolejnych miesięcy dynamika wzrostu na rynku magazynowym w Polsce będzie się utrzymywała, zarówno pod względem podaży, jak i popytu. Przewidujemy dalszy rozwój mniejszych rynków magazynowych m.in. Torunia, Bydgoszczy, Lublina, Rzeszowa, Szczecina, jak również nowych lokalizacji, o których piszemy w raporcie – mówi Dominika Jędrak, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku Colliers International.

rozwój infrastruktury wpływa na potencjał mniejszych ośrodków

Choć rynek pracy jest istotnym czynnikiem w ocenie perspektyw nowych lokalizacji, istnieją także  inne aspekty sprzyjające ich atrakcyjności. W części z opisywanych miast w wyniku inwestycji publicznych znacznej poprawie uległa infrastruktura drogowa, kolejowa i lotnicza. W kolejnych regionach powstają już kilometry nowych dróg ekspresowych i autostrad. Ponadto w przypadku wymienionych w raporcie lokalizacji dodatkowym atutem dla firm są zachęty inwestycje związane z funkcjonowaniem w nich Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE).

branża z tendencją wzrostową

Z wyliczeń specjalistów Colliers International wynika, że pod koniec 2016 roku w Polsce dostępne było ponad 11,2 mln mkw. powierzchni przemysłowo-magazynowej. Zeszły rok był rekordowy pod względem nowej podaży - do użytku oddano 1,3 mln mkw. Aktualnie w budowie znajduje się kolejne 1,5 mln mkw.

Zwiększanie się dostępnej powierzchni będzie w dużej mierze zasługą firm niemieckich i skandynawskich – prognozują eksperci Colliers International. Wspomniani inwestorzy będą lokować swoje centra logistyczne głównie w zachodniej Polsce. Według przewidywań autorów raportu wzrośnie też obecność sektora przemysłowego z innych państw europejskich oraz z USA.

pobierz raport »

< powrót do poprzedniej strony